logo GFI Software

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ke spolehlivému zajištění elektronické pošty využívá z produktů GFI Unlimited Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie v Rumburku řešení poštovního serveru Kerio Connect a Kerio Control pro zabezpečení LAN sítě včetně VPN a firewallu pro celý školní areál.

Rumburská střední odborná škola využívá řešení Kerio Connect včetně poštovního serveru, klientů i jako webového rozhraní, což učitelům umožňuje se k e-mailům flexibilně a bezpečně přihlašovat na různých počítačích v různých učebnách.

Kerio Control potom dovoluje přístup přes zabezpečenou VPN síť a chrání zejména proti surfování na nebezpečných stránkách.

Zákazník na řešeních nejvíce oceňuje jednoduchou instalaci, snadné ovládání a nastavení a dobrou spolupráci s prodejcem, který je k dispozici v případě potřeby rychlé pomoci s vyřešením jakéhokoliv problému.

"Produkty jsme vybrali z důvodu širokého spektra funkčností v kombinaci s velmi zajímavou cenovou politikou pro školství. I když se tato politika mezitím poněkud změnila, fungující technická podpora, které se nám dostává od společnosti FiMA a případně samotného supportu ZEBRA SYSTEMS, to určitě vyrovnává. Role partnera je významná při sestavování počtu licencí, strategie nasazování produktů do naší složité sítě a finančních aspektů spojených např. s nedávným přechodem na licenční model GFI Unlimited, říká Jiří Malypetr, správce LAN sítě školy.

Model GFI Unlimited od GFI Software nabízí za jedno předplatné přístup ke všem aplikacím GFI Software pro komunikaci a IT bezpečnost a kombinovat lze kterékoliv z nich v závislosti na konkrétních potřebách.

Oproti zakoupení samostatných aplikací ušetří zákazníci s GFI Unlimited již od aktivace dvou produktů a je tak ideální pro malé a střední organizace.

Produkty aktuálně zahrnuté do licenčního modelu GFI Unlimited:

  1. GFI Archiver - Archivace elektronické pošty a souborů
  2. GFI EventsManager - Monitoring zařízení v síti
  3. GFI FaxMaker - Faxový server
  4. GFI HelpDesk - HelpDesk s podporou chatu
  5. GFI LanGuard - Skenování bezpečnosti sítě, auditování, správa aktualizací
  6. GFI MailEssentials - Ochrana e-mailu proti spamům a virům
  7. Kerio Connect - Poštovní server
  8. Kerio Control - Firewall a VPN server
  9. Kerio Operator - Podnikový telefonní systém

Odborná škola v Rumburku vyučuje žáky v polygrafických oborech. Areál školy se nachází v centru města Rumburk a je rozdělen na teoretické vyučování, odborný výcvik, internát a stravování.

Celý areál je kompletně zasíťován a pokryt WiFi připojením a vzhledem k internátu a velkému počtu žáků používá také hostovanou síť pro WiFi připojení.

Řešení Kerio Connect a Kerio Control pro školu v Rumburku implementovala a spravuje FiMA - partner společnosti ZEBRA SYSTEMS, která je distributorem produktů GFI Software na českém a slovenském trhu.

O společnosti FiMA

Společnost FiMA se specializuje na správu IT systémů, zajišťuje dodávky komplexních systémů - kabeláž, počítače, servery, kopírovací stroje a spotřební materiál. Následně poskytuje i podporu jeho uživatelům.

Pro případ havárie garantuje klientům expresní servisní zásahy. Od zahájení činnosti v roce 1996 si již vybudovala stabilní klientelu v sektoru malých a středních firem.

Další články k tématům - email - firewall - kyberbezpečnost - LAN - poštovní server - škola - VPN - WiFi - Jiří Malypetr

Článek GFI Software ze dne pátek 3. prosince 2021

Další články od GFI Software

Phishingové e-maily jsou dlouhodobě nejvíce využívaným vektorem kybernetických útoků

Rozptýlená pozornost IT pracovníků vede snadno k chybám

Rizika opakovaného použití stejných přihlašovacích hesel

Integrace CoPilot do produktů GFI Software

Nárůst počtu zranitelností v neaktualizovaných systémech a aplikacích

Klíčová opatření reaktivní ochrany při kybernetickém útoku

Archivace elektronické pošty s podporou fulltextového vyhledávání

Využití AI k rozvoji IT bezpečnosti pohledem českých firem

GFI Kerio Control pomáhá při výuce IT bezpečnosti středoškoláků

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době pro SMB firmy nutností

GFI AppManager je k dispozici v ostré verzi

Ochrana před zranitelnostmi jako služba je v popředí zájmu poskytovatelů IT bezpečnosti

Flexibilní firemní komunikace na cloudové platformě Kerio

Vzdálené skenování zranitelností u zákazníků

GenAI v produktech GFI software

GFI Kerio Control v praktické IT výuce studentů

Skenování zákaznických IT infrastruktur s GFI LanGuard pro MSP

Bezpečnostní audit IT se vyplatí i malým firmám

Kybernetická bezpečnost pod vlivem využívání umělé inteligence

NIS2 přináší nové nároky na IT bezpečnost pro organizace i poskytovatele služeb

Antivir na poštovním serveru je nejúčinnější ochranou před e-mailovými útoky

Komplexní správa firemních sítí s novým řešením GFI ClearView

Nárůst zranitelností vyžaduje použití automatizace nástrojů pro patch management

GFI AppManager zajistí komplexní správu IT řešení pro MSP poskytovatele

Zavedení 2FA přináší paradoxně nová rizika v podobě spamu

Elektronická pošta je hlavním vektorem kybernetických útoků

Nová verze GFI Exinda NetworkOrchestrator posiluje ochranu proti útokům

Další inovace GFI KerioConnect pro týmovou spolupráci SMB firem

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty