logo

Informační systém K2 využívá hybridní bezdrátové řízení skladů

Novinku v oblasti bezdrátového řízení skladů představila společnost K2 atmitec ve spolupráci s partnerskou společností ABIS Czech. Jde o hybridního klienta, který v sobě snoubí výhody obou tradičních řešení, tedy online i offline řešení.

Tradiční online řešení je realizováno prostřednictvím Wi-Fi a terminálových služeb (vzdálená plocha) a jeho výhodou je okamžité zobrazení dokladů či provedení změny. U tradičního offline řešení se doklady naopak načítají dávkově do mobilního terminálu v základové stanici, a není zde tedy nutné jakékoliv mobilní připojení.

Hybridní klient ABIS WMS nabízí naprostou svobodu pohybu, nezávislost na fyzickém, geografickém i vnitřním uspořádání skladu a nezávislost na typu a dostupnosti připojení. Efektivita řešení spočívá v tom, že zaměstnanec skladu pracuje zpravidla formou online (má k dispozici mobilní síť nebo Wi-Fi). Jakmile se však dostane do oblasti bez dostupnosti připojení, vyřizuje svou stanovenou frontu práce formou offline.

Po návratu do online prostředí se data okamžitě automaticky synchronizují, přičemž jde o synchronizaci oboustrannou. Z Informačního systému K2 se přenáší aktuální data, jako jsou změny ve frontě práce, číselník zboží, umístění, zakázky atd. Do IS K2 se pak importují zakázky (doklady), které již zaměstnanec dokončil.

"Logika řešení je dána prioritou zakázek. Každý ze zaměstnanců skladu má frontu práce seřazenou dle daných priorit (datum rezervace, číslo zakázky atd.). V případě, že se objeví zakázka s větší prioritou, dojde k automatickému přeuspořádání dané fronty práce a synchronizaci dat s mobilními terminály zaměstnanců dle umístění položek zakázky. V Informačním systému K2 má uživatel k dispozici speciální formuláře pro odesílání a sledování dokladů, stornování požadavku a změnu priorit, hledání zpracovaných dokladů, sestavy pro tisk čárových kódů, vyhodnocení či statistik a další", dodává manažer vývoje, Ing. Karel Indrák.

Další články k tématům - IS - WiFi - Karel Indrák

Článek ze dne 16. listopadu 2011 - středa

Další články od K2 atmitec s.r.o.