logo K2 atmitec s.r.o.

Moderními metodami ke kvalitní výuce

Společnost K2 atmitec průběhu února a března 2011 dodala a nainstalovala výpočetní a multimediální techniku na Základní škole 1. máje v Havířově. Podílela se tak na realizaci evropského projektu - Moderními metodami ke kvalitní výuce.

Samotná instalace proběhla ve 28 kmenových třídách, v odborné učebně výpočetní techniky a nově vybudované učebně pro skupinovou práci. Konkrétně byla v kmenových třídách nainstalována multimediální technika v podobě ozvučení, dataprojektoru, projekčního plátna a počítače. Ve čtyřech vybraných učebnách pak interaktivní tabule s ozvučením. Nová učebna pro skupinovou práci je vybavena 12 moderními notebooky a multifunkčním tiskovým zařízením. Škola také získala nové zařízení serverovny.

V rámci projektu byla dále komplexně zrekonstruována počítačová síť, včetně optických páteřních rozvodů a metalických kabelových rozvodů. Vybrané části školy jsou nyní vybaveny bezdrátovým Wi-Fi pokrytím. Na počítače do odborné učebny a učebny pro skupinovou práci byly mimo běžných aplikací nainstalovány moderní počítačové programy pro výuku grafiky, tvorbu webových stránek, práci s kancelářskými nástroji MS Office apod. Do všech tříd a učeben byl také nainstalován atraktivní nábytek.

"Moderní vybavení učeben umožňuje prezentaci učiva jak prostřednictvím multimediálních zařízení, která mají učitelé pro výuku k dispozici, tak prostřednictvím výukových programů a interaktivních učebnic, které byly školou zakoupeny," říká Martin Freml, projektový manažer K2 atmitec s.r.o.

Realizací tohoto projektu se ZŠ 1. máje zařadila mezi školy, které jsou moderní nejen z hlediska inovativních vzdělávacích přístupů k žákům, ale i z hlediska vybavení. Projekt "Moderními metodami ke kvalitní výuce" je spolufinancován prostřednictvím ROP NUTS II Moravskoslezsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková hodnota projektu přesáhla částku 5 mil. Kč.

Další články k tématům - multimediální - NUTS - ROP - učebny - výuka - vzdělání - WiFi - - Martin Freml

Článek K2 atmitec s.r.o. ze dne středa 6. dubna 2011

Další články od K2 atmitec s.r.o.

Informační systém K2 sense se představuje

K2 fórum 2014 míří na důležité firemní agendy s využitím IT

Pražská pobočka K2 atmitec má nové sídlo

PORTAL - nová generace informačního systému K2

K2 PORTAL - nová verze informačního systému K2

Certifikace vCloud Powered Services VMware pro K2 atmitec

Systém Octopus propojen s IS K2

IS K2 fakturace s podporou QR kódu

Informační systém K2 s certifikaci pro Windows 8

Inovace webového klienta IS K2

K2 cloud vás oprostí od neustálých aktualizací ERP řešení a softwarových nástrojů

IS K2 MONDE v nové verzi

IS K2 v nové verzi

K2 atmitec na Mezinárodním strojírenském veletrhu

IS K2 představí SMART plochu

IS K2 4WEB na výdejních místech alfa.cz

Servis: nový modul pro IS K2

Notifikace jako součást IS K2

Samoobslužný portál pro uživatele K2 cloudu

Nový web K2 atmitec

IS K2 pomáhá s výrobou ve společnosti Roll4You

IS K2 s CRM pro mobilní technologie

K2 Workflow pro automatizaci a správu firemních procesů

K2 cloud mezi studenty

IS K2 v rumunské pobočce firmy HDT impex

IS K2 spravuje zásilkové služby

Callcentrum jako součást webového klienta IS K2 atmitec

Mzdy: nový modul pro IS K2 atmitec

ERP IS K2 4WEB s inovací pro mobilní technologie

OSEPA: K2 atmitec vystoupí na mezinárodní konferenci Open Source v evropské veřejné správě

Datové centrum K2 s diskovým polem HP 3PAR

Katalog cloudových služeb K2

Kapacitní plánování jako progresivní součást IS K2

K2 Automatická sestava pro snadné vytváření vlastních přehledů

IS K2 atmitec: roste zájem o ERP v cloudu

Zdokonalené zálohování s K2 SecureBackup

Informační systém K2 využívá hybridní bezdrátové řízení skladů

IS K2 4WEB: ERP řešení pro webové prohlížeče

Nové ostravské sídlo K2 atmitec

Workshop IS K2 představí novou verzi Informačního systému K2

ACT Plus v partnerské síti K2 atmitec

Teplárenské dny 2011: Energie pod kontrolou s K2 atmitec

Moderními metodami ke kvalitní výuce

K2 atmitec slaví 20 let v IT byznysu

Datové centrum K2 atmitec Ostrava spustí další nový datový sál

K2 atmitec: úspěšný rok 2010 potvrzují i ekonomické výsledky

IS K2 používá již 600 společností v ČR

IS K2 verze 132: všechny aplikace pod jednou střechou

Ostravské Datové centrum K2 atmitec je již z třetiny obsazeno

Nová verze IS K2: komplexní ICT řešení na platformě .NET