logo

Moderními metodami ke kvalitní výuce

Společnost K2 atmitec průběhu února a března 2011 dodala a nainstalovala výpočetní a multimediální techniku na Základní škole 1. máje v Havířově. Podílela se tak na realizaci evropského projektu - Moderními metodami ke kvalitní výuce.

Samotná instalace proběhla ve 28 kmenových třídách, v odborné učebně výpočetní techniky a nově vybudované učebně pro skupinovou práci. Konkrétně byla v kmenových třídách nainstalována multimediální technika v podobě ozvučení, dataprojektoru, projekčního plátna a počítače. Ve čtyřech vybraných učebnách pak interaktivní tabule s ozvučením. Nová učebna pro skupinovou práci je vybavena 12 moderními notebooky a multifunkčním tiskovým zařízením. Škola také získala nové zařízení serverovny.

V rámci projektu byla dále komplexně zrekonstruována počítačová síť, včetně optických páteřních rozvodů a metalických kabelových rozvodů. Vybrané části školy jsou nyní vybaveny bezdrátovým Wi-Fi pokrytím. Na počítače do odborné učebny a učebny pro skupinovou práci byly mimo běžných aplikací nainstalovány moderní počítačové programy pro výuku grafiky, tvorbu webových stránek, práci s kancelářskými nástroji MS Office apod. Do všech tříd a učeben byl také nainstalován atraktivní nábytek.

"Moderní vybavení učeben umožňuje prezentaci učiva jak prostřednictvím multimediálních zařízení, která mají učitelé pro výuku k dispozici, tak prostřednictvím výukových programů a interaktivních učebnic, které byly školou zakoupeny," říká Martin Freml, projektový manažer K2 atmitec s.r.o.

Realizací tohoto projektu se ZŠ 1. máje zařadila mezi školy, které jsou moderní nejen z hlediska inovativních vzdělávacích přístupů k žákům, ale i z hlediska vybavení. Projekt "Moderními metodami ke kvalitní výuce" je spolufinancován prostřednictvím ROP NUTS II Moravskoslezsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková hodnota projektu přesáhla částku 5 mil. Kč.

Další články k tématům - multimediální - NUTS - ROP - učebny - výuka - vzdělání - WiFi - - Martin Freml

Článek ze dne 6. dubna 2011 - středa

Další články od K2 atmitec s.r.o.