logo

OSEPA: K2 atmitec vystoupí na mezinárodní konferenci Open Source v evropské veřejné správě

V březnu 2012 proběhne poprvé v České republice konference pořádaná pod záštitou celoevropského projektu OSEPA (Open Source for European Public Administrations), jehož cílem je otevření diskuse o změnách, které povedou k možnosti využívání výhod open source softwaru ve veřejné správě.

Konference OSEPA poukáže na potenciál FOSS (Free/Open Source Software) v evropské veřejné správě, budou zde prezentovány výsledky průzkumů realizovaných v rámci projektu OSEPA, doporučení vzhledem k technické a ekonomické výhodnosti FOSS řešení a softwarové politiky, nejlepší případy z praxe apod.

Za společnost K2 atmitec s.r.o. přijal nabídku podělit se o své dlouholeté zkušenosti Petr Staněk, systémový specialista a odborník v oblasti Linuxu. V rámci své přednášky pohovoří na téma využití linuxového Samba serveru pro potřeby městských a obecních úřadů.

"Představíme možnosti linuxového serveru v roli doménového řadiče, centralizace správy uživatelských účtů pomocí LDAP serveru a replikování informací o uživateli na další servery v organizaci. Ukážeme grafické i textové nástroje pro správu Samby, uživatelů a LDAPu, či přidání stanice WinXP/Win7/ Win2008 do Samba domény", dodává Petr Staněk.

Tematicky bude konference rozdělena do tří celků - FOSS v institucích evropské veřejné správy, FOSS právní a ekonomické aspekty v kontextu EU a Spolupráce na FOSS řešeních pro spolehlivou a inovativní veřejnou správu.

Další články k tématům - domény - EU - FOSS - konference - LDAP - Linux - OSEPA - průzkum - Petr Staněk

Článek ze dne 9. února 2012 - čtvrtek

Další články od K2 atmitec s.r.o.