logo

IS K2 4WEB na výdejních místech alfa.cz

Dlouholetý uživatel Informačního systému K2, společnost Alfa Computer, se rozhodla pro nasazení webového klienta IS K2 4WEB na svých nových výdejních místech. Bude tak s jeho pomocí spravovat distribuci zásilek a balíků pro výdejní místa i koncové zákazníky.

"Vzhledem k chystanému rozšíření počtu našich výdejních míst ve spolupráci s externími partnery bylo potřeba rychle zajistit jednoduchou a efektivní evidenci zásilek, která by se ze všech míst promítala přímo do našeho komplexního IS K2. Po zvážení různých možností, například vzdálené plochy, se jako ideální řešení ukázal webový klient IS K2 4WEB", říká Martin Frič, ředitel ICT společnosti Alfa Computer.

"Důvodů, proč jsme zvolili právě webového klienta společnosti K2 atmitec, bylo několik. Hlavní výhodou ale je, že obsahuje právě ty funkce, které si zvolíme. Díky intuitivnímu ovládání se navíc zvyšuje kvalita obsluhy výdejních míst, snižuje možnost překlepů a odpadá potřeba podrobného školení zaměstnanců", dodává Martin Frič.

Jednotlivé funkce pro evidenci zásilek u webového klienta IS K2 jsou seřazeny v logickém sledu - od expedice, přes zásilky na cestě, přijetí zásilky, připravené balíky k vyzvednutí až po vyzvednuté balíky. Příchozí zásilky lze načítat hromadně pomocí čteček čárového kódu či přenosných terminálů.

Po načtení balíku jsou v systému ihned vidět potřebné informace o stavu, ceně, kontaktních údajích koncového zákazníka a další. V případě, že celou zásilku pro zákazníka tvoří více balíků, hlídá webový klient IS K2 nejen správnou výši úhrady a výdej u hlavního, nadřazeného balíku, ale i kompletní výdej všech balíků podřízených. Samozřejmostí je také rychlé filtrování dat podle zadaných kritérií.

"Řešení pro distribuci a evidenci našich zásilek obsahuje i statistiky a potřebné reporty o stavu zásilek a počítá i s možností nevyzvednutí balíků. V takovém případě jsou takto nedoručené zásilky zaslány zpět k nám na centrálu", doplňuje Martin Frič.

Další články k tématům - 4WEB - CRM - ERP - ICT - IS - Martin Frič

Článek ze dne 31. července 2012 - úterý

Další články od K2 atmitec s.r.o.