logo

IS K2 v rumunské pobočce firmy HDT impex

Společnost HDT impex - dlouholetý klient společnosti K2 atmitec, se rozhodla rozšířit pole působnosti Informačního systému K2 i do své rumunské pobočky. Pro velkoobchodní prodej zvukové a světelné techniky zde využívá rumunského mandanta IS K2.

"Rumunská pobočka HDT impex funguje již od roku 2008 a po dobu prvních čtyř let využívala jednoduchý účetní software. Postupem času byl však kladen stále větší důraz na maximální podporu dceřiných společností, a tak jsme přistoupili k zavedení IS K2. Konkrétně byl pro tohoto mandanta vytvořen specifický setup, který obsahuje všechny speciální tiskové sestavy v rumunském jazyce", říká Martin Semotam, vedoucí marketingu HDT impex.

Přímo do rumunštiny byly přitom přeloženy prodejní doklady, opravné listy, příjmové či výdajové doklady atd., a to s ohledem na akceptaci legislativních rozdílů. V rumunském jazyce jsou také řešeny sestavy pro účetní závěrky, prodeje na kasách s pomocí čteček čárových kódů, celní sazebník nebo číselníky v databázi partnerů. Modul Prodejka byl upraven na míru maloobchodního prodeje.

"Elektronické doklady nejsou bohužel v Rumunsku uznávány, a je proto potřeba prakticky ke každému účetnímu dokladu fyzicky vytisknout řadu dalších podkladů. Tuto část jsme vyřešili pomocí pohledů či výběrů, jejich řazením a tvorbou vlastních tiskových dokladů, které jsou standardní součástí IS K2. Specifický přístup je pak u přenosu cen do rumunského mandanta, protože mají jiné DPH", dodává Martin Semotam.

Do budoucna plánuje HDT impex zavést také automatický přenos objednávek, nový konektor do e-shopu, čárové kódy do skladu, monitorování zboží na cestě, e-mailového klienta v IS K2 a systém automaticky odesílaných e-mailů po určených operacích. V současnosti má společnost v Informačním systému K2 4 mandanty, kteří plně komunikují s českým klientem.

Další články k tématům - IS - Martin Semotam

Článek ze dne 2. dubna 2012 - pondělí

Další články od K2 atmitec s.r.o.