logo

KVADOS pomáhá Nadaci Terezy Maxové

Společnost KVADOS, a.s., prodloužila o další rok tradiční partnerství s Nadací Terezy Maxové v Moravskoslezském kraji. Součástí spolupráce bylo také partnerství při realizaci Koncertu splněných přání, který se konal 23. října 2008 v Domě kultury města Ostravy.

Nešlo jen o prestižní společenskou událost regionu, ale zejména o podporu znevýhodněných dětí vyrůstajících v kraji. Společnost KVADOS, a.s., si cení možnosti touto cestou pomáhat zlepšovat životy dětí, které neměly štěstí a musejí vyrůstat v náhradní nebo ústavní péči. Management KVADOS, a.s., pokládá dlouhodobou spolupráci s Nadací Terezy Maxové za velmi přínosnou a pozorně sleduje konkrétní výsledky práce nadace.

Nadace Terezy Maxové se problematice znevýhodněných a opuštěných dětí intenzivně věnuje již jedenáctým rokem. Přestože za tuto dobu Nadace Terezy Maxové přerozdělila více jak 150 miliónů korun, jsou si její zástupci stejně jako management společnosti KVADOS, a.s., dobře vědomi, že je stále potřeba mnohé změnit.

O Nadaci Terezy Maxové

Nadace Terezy Maxové pravidelně ve spolupráci s odborníky rozděluje nemalé prostředky, a to formou grantového řízení, ve kterém jsou vybírány desítky projektů s regionální či celostátní působností. Česká republika má v Evropě neblahý primát v počtu děti, které jsou umísťovány do ústavní péče. Nejčastěji je pak dítě odebíráno rodičům ze sociálně slabých rodin. Nadace Terezy Maxové se však domnívá, že sociální problémy nejsou důvodem pro rozbití rodiny, pokud je funkční a dítěti nabízí láskyplné a harmonické prostředí. Proto vyvíjí nadace řadu aktivit, které jednoznačně vedou k možnosti každého dítěte vyrůstat v rodině.

Další články k tématům - Kvados - Tereza Maxová - nadace

Článek ze dne 29. října 2008 - středa

Další články od KVADOS a.s.