logo

Skupina KVADOS dokončila proces certifikace ISO

Ve druhé polovině roku 2009 se management skupiny KVADOS rozhodl certifikovat své interní procesy podle mezinárodně uznávaných směrnic. Celý proces byl úspěšně dokončen 30.3. 2010 auditem, který ověřil plnění norem ISO 27001:2006 - řízení informační bezpečnosti a ISO 20000-1:2006 - poskytování služeb IT.

Skupina KVADOS je tak certifikována dle všech 5 norem využitelných v segmentu informačních technologií.

"Jsme aktuálně jedna z mála společností na trhu informačních služeb, ale i v širším záběru, která má certifikaci pro pět norem. Ty, které jsme právě dokončili, patří k nejnáročnějším vůbec. Přesto si všichni uvědomujeme, že certifikace je pouze milník, nikoliv cíl, a že nás čeká ještě dlouhá cesta," říká Miroslav Hampel, generální ředitel skupiny KVADOS.

Procesy ve skupině KVADOS jsou dlouhodobě nastaveny na nejvyšší úroveň a dodržování norem ISO tuto skutečnost nyní formálně potvrdilo. Pro certifikaci byla zvolena česká pobočka mezinárodní společnosti Bureau Veritas Certification, která patří v této oblasti k vůdčím společnostem i ve světovém měřítku.

Aktuálně získané certifikáty se zařadí k těm z první fáze procesu, která byla ukončena v prosinci roku 2009. Tehdy získala společnost KVADOS, a.s., certifikaci dle ISO 9001:2009 (management kvality), ISO 18001:2008 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a ISO 14001:2005 (environmentální management). Dceřiná společnost KVADOS Mobile Solutions s.r.o. byla úspěšně auditována dle ISO 9001:2009.

Certifikační audit znamená nejen pro partnery skupiny KVADOS potvrzení spolupráce se špičkou segmentu informačních a komunikačních technologií, kde je dosaženo vysoké úrovně řízení, kvality i bezpečnosti. Stejně jako při první fázi jsou získané zkušenosti začleněny do nástroje DMS (Document Management System) pro řízení oběhu a schvalování všech materiálů, dokumentů a směrnic s využitím dynamicky definovaného workflow, které skupina KVADOS nabídne i svým klientům jako další zajímavou vertikálu.

Další články k tématům - 9001 - certifikace - ISO - kvality - Miroslav Hampel

Článek ze dne 26. dubna 2010 - pondělí

Další články od KVADOS a.s.