logo K2 atmitec s.r.o.

K2 cloud mezi studenty

Studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava si v úterý 10.4. 2012 vyslechli přednášku na téma Významy a přínosy cloudu, kterou na akademické půdě pronesl technický ředitel K2 atmitec - Ing. Karel Stýblo.

"Přednáška byla záměrně koncipována tak, aby poukázala na rozdíly mezi opravdovým cloudem a virtualizací, na vlastnosti typické pro cloud a na to, kde je možné cloudové služby provozovat. Z tohoto pohledu považujeme službu za cloudovou v případě, že si ji objednávám přes webový portál, ze standardizované nabídky, je nasazována a spouštěna automatizovaně, je měřitelná a je účtovatelná v modelu pay per use", říká Ing. Karel Stýblo.

Ať už se jedná o veřejný, privátní, hybridní nebo komunitní cloud, k umístění technologií pro jeho provoz se využívá datové centrum, které musí splňovat přísná kritéria. Jedná se zejména o fyzickou bezpečnost (stavební řešení objektu datového centra, elektronický zabezpečovací systém, identifikační systém, prostupový a kamerový systém atd.), zabezpečené napájení, zabezpečení environmentálních podmínek v datových sálech a zabezpečenou datovou konektivitu. Provedení datového centra je kategorizováno klasifikací Tier. Tato klasifikace určuje dostupnost technologií datového centra a jejich zabezpečení proti výpadku.

Společnost K2 provozuje již třetím rokem vlastní datové centrum, které je vystavěno dle klasifikace Tier III+, tedy dle téměř nejvyšší klasifikace. Novinkou datového centra se v tomto roce staly inteligentní hardwarové technologie, které umožňují plnohodnotný provoz K2 cloudu.

"V souvislosti s tímto připravujeme plnohodnotný samoobslužný katalog produktů, ze kterých si sám zákazník nadefinuje, upraví a případně administruje potřebné cloudové řešení. Smyslem nové služby je poskytnout zákazníkům možnost vytvořit si vlastní virtuální servery s požadovanými službami, a to v řádu několika minut", dodává Ing. Karel Stýblo.

Další články k tématům - bezpečnost - cloud - virtualizace - Karel Stýblo

Článek K2 atmitec s.r.o. ze dne 17. dubna 2012 - úterý

Další články od K2 atmitec s.r.o.