logo K2 atmitec s.r.o.

Kapacitní plánování jako progresivní součást IS K2

Jeden z nejpropracovanějších modulů IS K2 od K2 atmitec – Výroba, doznal během posledního roku značného vylepšení především v oblasti kapacitního plánování. Modul Výroba slouží k tvorbě technologických postupů, plánování a sledování výroby.

Upgrade kapacitního plánování se zaměřil zejména na dvě oblasti, a to vizuální a funkční. Po vizuální stránce došlo například k barevnému odlišení jednotlivých výrobních stromů, operace i průvodky jsou znázorňovány graficky v čase, v kapacitním plánu jsou přehledně zobrazeny zpožděné požadavky. Plánovač je tak jednoduchým způsobem upozorněn na nutnost přeplánování výroby v případě překročení únosné normy zpoždění.

V rámci zjednodušení a rozšíření funkčnosti je možné zadávat kapacity k jednotlivým zdrojům hromadně, lze definovat kapacitní střediska, sumační zdroje, paralelní operace, vznikly další uživatelsky přívětivé funkce.

Konkrétně kapacitní střediska umožňují plánování různých provozů nezávisle na sobě. Sumační zdroje zase nabízejí možnost zadat daného konkrétního zaměstnance nebo stroj až v okamžiku vytváření průvodek, případně zaměnit před zaplánováním průvodek do výroby jeden zdroj za druhý.

"Uživatelé Informačního systému K2 ocení zejména funkci plánování montáže, kdy při změně počtu zdrojů definovaných pro dané operace dojde k automatickému přepočítání potřebného času, jinými slovy například při 4 pracovnících bude čas trvání operace montáže dvojnásobný než při počtu 8. Za zmínku stojí také výrazné zrychlení ukládání plánů a možnost zaplánovat operace paralelně", doplňuje za vývojový tým K2 atmitec, Ing. Karel Indrák.

Celou škálu nových výrobních funkcí předvedl vývojový tým společnosti K2 atmitec při představení nové verze systému na říjnovém workshopu.

Další články k tématům - IS - plánování - workshop - Karel Indrák

Článek K2 atmitec s.r.o. ze dne 17. ledna 2012 - úterý

Další články od K2 atmitec s.r.o.