logo K2 atmitec s.r.o.

Servis: nový modul pro IS K2

Modul Servis IS K2 atmitec si klade za cíl začlenit současná oborová řešení pro servis a reklamace do standardu. Modul Servis je součástí nové verze IS K2, která bude představena na podzim 2012.

"Servisní služby se staly významnou součástí podnikání, které zásadně ovlivňují spokojenost a reference zákazníků. Dodavatelům tak mohou přinést značnou konkurenční výhodu i podporu známosti značky. Rozhodli jsme se proto zařadit do standardu IS K2 nový modul Servis, jehož výhoda spočívá mimo jiné v propojenosti s ostatními položkami systému. Můžeme tak zobrazit seznam provedených servisních činností přímo na kartě zboží a na kartě zákazníka", říká Pavel Motan, obchodní ředitel K2 atmitec s.r.o.

Další výhodou modulu Servis je vytváření statistik servisních služeb. Statistiky umožňují manažerům jednoduše sledovat, které zboží (nebo výrobky, případně jejich části) je nejporuchovější, který servisní pracovník zvládá vyřídit zakázku rychle a kvalitně, zda jsou dodržovány termíny stanovené pro opravu atd. V případě práce techniků v terénu bude následně připravováno řešení pomocí webového klienta, který umožní zadat provedené servisní úkony do systému pomocí běžného internetového prohlížeče.

Mezi základní doklady modulu Servis patří servisní zakázka, která eviduje kontaktní údaje zákazníka, a servisní list. Servisní list obsahuje například specifikace výrobku, komentáře zákazníka, předchozí servisní údaje a také sleduje jednotlivé fáze servisního procesu.

V průběhu dané fáze vznikají automaticky na pozadí potřebné doklady, jako jsou např. objednávky, průvodky, převodky atd. Pracovník je navíc upozorňován na možnost nedodržení termínů, na základě provedených servisních prací pak vyhodnotí náklady spojené se servisem a může provést fakturaci.

"Věříme, že tato novinka přinese našim zákazníkům především zkvalitnění a zefektivnění jejich servisních služeb do té míry, aby se k nim jejich zákazníci rádi a často vraceli", dodává Pavel Motan.

ŠTÍTKY - IS - servis - Pavel Motan

Článek K2 atmitec s.r.o. ze dne 17. července 2012 - úterý

Další články od K2 atmitec s.r.o.

M-Files - Document Management System