logo N-able
Ondřej Šabata

Ondřej Šabata

Sales Engineer pro řešení N-able společnosti ZEBRA SYSTEMS

LinkedIn

Dříve byla oblast správy hesel poměrně jednoduše zvládnutelná, protože stačila jedno dvě hesla pro přístup k potřebným systémům. Dnes pracovníci využívají stále více aplikací a cloudových služeb požadujících autentizaci, což klade větší nároky na zapamatování různých hesel.

S pomocí moderních technických nástrojů je dnes možné zachovat uživatelský komfort při zajištění maximální úrovně bezpečnosti.

Dnes je takřka nemožné si představit, že by zaměstnanci v práci nevyužívali svá osobní zařízení včetně chytrých telefonů. S touto variantou proto musejí MSP poskytovatelé automaticky počítat a proaktivně vytvářet pravidla a využívat nástroje k minimalizaci všech rizik.

Klíčové funkce MSP řešení k eliminaci těchto rizik jsou schopnost zamknout mobilní zařízení na dálku, vymazat jeho obsah a smazat hesla z centrální konzole řešení pro vzdálenou správu.

Naši partneři čím dál častěji aplikují model layered security spočívající v postupném přidávání bezpečnostních vrstev. Takže jakmile vyřeší zálohovací, e-mailové či další výzvy u svých zákazníků, není problém rozšířit ochranu třeba i na správu hesel.

Díky MSP platformě N-able je toto rozšíření rychlé, snadné a vzhledem k aktuálním hrozbám možných krádeží přístupových údajů také cenově velmi efektivní.

SMB společnosti si obvykle nemohou dovolit zavést kompletní bezpečnostní systém najednou, na to nemají rozpočet ani personál. Zkušenosti u našich MSP partnerů ukazují, že rozumnou cestou k zajištění efektivní kybernetické bezpečnosti je tzv. vrstvený přístup spočívající v postupném přidávání bezpečnostních vrstev.

Budoucnost proto patří poskytovatelům MSSP (Managed Security Service Provider) s dostatečně širokou nabídkou služeb a rychlým, flexibilním přístupem.

Poskytování řízených služeb dnes již není o samotných dodávkách vzdálené správy, ale vyžaduje další vrstvy IT bezpečnosti.

Stále důležitější součástí schopnosti MSP dodavatelů ochránit své klienty je využívání ucelených MSP nástrojů s integrovanými funkcemi kybernetické bezpečnosti, které si dokáží poradit se všemi způsoby kybernetického napadení.