logo Algotech, a.s.

Bezpečnost dat v cloudu se zárukou certifikace podle mezinárodního standardu

Bezpečnost dat je jednou z nejpodstatnějších věcí, o které se musí firma starat, ať už podniká v jakémkoliv oboru. Svá data může dobře chránit například pomocí cloudových služeb. Míra jejich zabezpečení je totiž natolik vysoká, že se riziko úniku či ztráty dat naprosto minimalizuje.

V IT světě existují dva základní pohledy na data. Ten první se na ně dívá skrze zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, a vnímá je tedy jako obsah nesoucí jakékoliv informace.

Druhý pohled se pak týká zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (GDPR), přičemž oba tyto zákony reagují na hrozby, kterým kyberprostor dnes a denně čelí, zejména na riziko úniku osobních údajů a dat jako celku, případně na jejich nedostupnost z důvodu škodlivého šifrovacího kódu či DDoS útoků.

Ovšem kybernetický zákon a související vyhlášky se zabývají zejména kritickou infrastrukturou státu, typicky např. oblastmi energetiky či vodního hospodářství. Kromě toho pak zákon operuje i s pojmem významný informační systém, což jsou zase systémy provozované orgány veřejné správy.

Soukromé subjekty by tedy měly svou kybernetickou bezpečnost garantovat jinak - pomocí certifikací dle mezinárodních standardů z rodiny ČSN ISO/IEC 27000.

A taková malá zajímavost, náš český kybernetický zákon vychází přímo z normy ISO/IEC 27001.

Certifikuje nezávislý auditor

Kromě zákona o zpracování osobních údajů, který říká, jak mají firmy všeobecně pracovat s osobními údaji svých klientů, je pro poskytovatele cloudových služeb nejdůležitější norma ISO/IEC 27001, protože definuje systém managementu bezpečnosti informací. Dalo by se říci, že tento standard slouží jako propracovaný návod, jak efektivně chránit svá klíčová aktiva, zejména citlivá data.

Norma však z pochopitelných důvodů nemůže být příliš adresná, a tak nabízí poměrně velkou volnost v tom, jak daných cílů dosáhnout. Definuje, na co se má firma zaměřit i co by mělo být výsledkem, ale jaké konkrétní řešení subjekt zvolí, už je takzvaně na něm.

Plnění normy následně zkontroluje nezávislý auditor, který také v případě úspěšného auditu následně vystavuje certifikaci, jež se však nevztahuje na celou firmu, ale přímo na konkrétní auditovanou věc.

"Auditora zajímá, jak se poskytovatel chová k uživatelům, k sítím, ke kryptografii, jak vyhodnocuje rizika, jak určuje primární a podpůrná aktiva, jak všechno toto navíc ještě kontroluje. Je to hodně o vnitřních procesech daného poskytovatele. Certifikace tedy slouží nejen jako interní potvrzení o tom, že firma má svůj management bezpečnosti informací dobře nastavený, ale samozřejmě i jako vodítko pro její potenciální klienty. A samozřejmě stejný postup probíhá i v případě certifikace dle normy ISO/IEC 27002, která mimo jiné míří přímo na používaný hardware i software. Firma, která nabízí cloudové služby, by měla garantovat, že pracuje pouze s aktuálními systémy a nemá zastaralou infrastrukturu," říká Petr Loužecký, expert na cloud a ředitel cloudových služeb ze společnosti Algotech.

Mezinárodní standard je zárukou bezpečnosti

Výhodou mezinárodní standardu ISO/IEC 27001 je, že je dobrovolný a svou univerzálností se hodí prakticky pro všechny firmy, protože aktivy se vlastně rozumějí jakékoliv informace, které jsou klíčové. Může tak jít o osobní data klientů, data z vývoje určitých produktů včetně technických nákresů a plánů, autorské umělecké návrhy, zápisy z porad vedení, ale třeba i o všechny prostředky na uložení, zpracování a zabezpečení primárních, nebo jinak řečeno informačních aktiv.

Ovšem nutno dodat, že málokterý podnik má k dispozici tolik finančních prostředků, aby dokázal investovat do robustního a skutečně bezpečného on premise řešení a následně ještě do certifikace. I proto se čím dál častěji firmy přesouvají se svými daty do cloudu, jenž jim právě díky tomu, že se poskytovatelé na tyto služby specializují, dokáže ochranu dat gatantovat.

A i když nakonec svěří svá data kyberprostoru, měly by mít na paměti, že je třeba stále dodržovat základní zásady IT bezpečnosti při práci.

Další články k tématům - certifikace - cloud - DDoS - GDPR - infrastruktura - ISO - kyberbezpečnost - zákon - Petr Loužecký

Článek Algotech, a.s. ze dne pondělí 10. ledna 2022

Další články od Algotech, a.s.

Výhody migrace do cloudu v kontextu se zavedením směrnice NIS2

Moderní call centrum v cloudu

Omnichannel dokáže zajistit optimální formu komunikace se zákazníky

Český cloud a jeho výhody pro podnikání

ERP v cloudu s garancí bezpečnosti a dostupnosti dat

Digitalizace představuje pro firmy plnou transformaci podnikání

Bezpečný eGovernment cloud computing pro státní správu

Komplexní interpretace firemních dat pomocí ERP

Bezpečnost dat by měla být i pro malé firmy prioritou

Efektivní práce s daty pomocí umělé inteligence v cloudu

Jak fungují různé typy služeb v cloudu a pro koho se hodí

Bezpečnost dat v cloudu se zárukou certifikace podle mezinárodního standardu

Výhody lokálního cloudu v Česku

Propojení CRM a ERP systémů přináší firmám značné výhody

Profesionální Sugar CRM rozhýbe váš byznys naplno

Migrace serveru do cloudu je výhodným řešením za Windows Server 2008 bez podpory

Cloud může pomoci obcím s plněním požadavků na GDPR

Rozvoj cloudových služeb poskytuje klientům další novinky a inovace

Cílem ochrany dat v cloudu je zajistit jejich bezpečnost

Zvýhodněná akční nabídka cloudových služeb

Pravdy mýty o cloudu

Cloud s maximální garancí dostupnosti dat

České firmy preferují tuzemské poskytovatele cloudových služeb

Snadné řešení pro firemní informační systém v cloudu

Český cloud zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz informačního systému pro realitní makléře

Sugar - flexibilní a jednoduché CRM z pohledu uživatele i administrátora

Callcentrum v cloudu jednoduše a rychle

Profesionální správa a řízení obsahu jako služba

Datové centrum pro AlgoCloud se rozšiřuje o další technologie

Kontaktní centrum v cloudu s podporou firemní logistiky

Algotech partnerem historicky prvního ročníku kryathlonu

Service Desk Algotech plní očekávání zákazníků

Praktické zkušenosti s oblastí analytického reportingu

Případové studie Algotech na Oracle Day 2014

ERP Oracle JD Edwards řídí klíčové firemní procesy společnosti SILON

Kontaktní centrum v cloudu AlgoCC získává řadu novývh zájemců

Cloudové aplikace na konferenci Oracle SaaS Day

AlgoCC - moderní kontaktní centrum v cloudu na konferenci Avaya Forum 2014

ALGOTECH zvyšuje počet zaměstnanců

Roman Kopecký na výročním setkání skupiny Oracle

AlgoCC - kontaktní centrum v cloudu

Algotech představil poslední novinky a partnerská řešení

Zákaznický den Algotech 2014 představí nejnovější trendy v ICT

ERP v Algocloudu pro 2P Commercial Agency

Nadační fond Algo s podporou Memoriálu Aleše Hřebeského

Zákaznický den Algotech 2014

Zabezpečený digitální archiv v cloudu pro OSPAP dodají společně Algotech a SEFIRA

Algotech se představil jako Platinum partner konference Avaya A-Power 2014

Big data společně - ALGOTECH a Oracle Exadata

Zájem o chytrá IT řešení roste