logo

Česká pošta na INVEXU 2008

Jako každoročně se i v letošním roce bude Česká pošta prezentovat na 18. Mezinárodním veletrhu informačních a komunikačních technologií v Brně. Od 6.10. do 9.10. 2008 přivítá návštěvníky ve své expozici v Pavilonu V na stánku č. 32.

Nechte si na INVEXU vyrobit vlastní známku ! Na stánku České pošty si zákazník může nechat vyrobit netradiční maličkost v podobě známky s přítiskem s vlastním motivem.

Pošta na Invexu zákazníkům pod jednou střechou představí všechny elektronické služby, které dnes nabízí. Mezi jednoznačně nejvyhledávanější produkty ve spektru elektronických služeb patří výpisy z rejstříků, které pod hlavičkou CzechPOINT dnes můžou zákazníci získat na 807 pobočkách na počkání.

TRADIČNÍ ELEKTRONICKÉ PRODUKTY ČESKÉ POŠTY :

Centrální adresa - systém pro uveřejňování veřejných zakázek

Pošta je správcem Informačního systému o veřejných zakázkách od roku 2000. Je to jediné oficiální místo, kde jsou na internetu uveřejňovány informace určené zákonem o veřejných dražbách a další data a informace vztahující se k veřejným zakázkám. Na jednom místě se nejen firmy, ale i široká veřejnost mohou dozvědět vše o způsobu zadávání, o průběhu a výsledcích veřejných dražeb a převodech majetku státu. Službu lze využít všude tam, kde je třeba rychle a flexibilně komunikovat s nutností zajištění ochrany posílaných informací. Například mezi zdravotní pojišťovnou a ordinací lékaře.

Certifikační autorita České pošty Post Signum - bezpečná komunikace

Ta slouží k vydání certifikátů umožňujících používání elektronického podpisu. Pošta je jednou ze tří certifikačních autorit u nás a k 31.9. 2008 vydala již 38 864 platných certifikátů.

Hybridní pošta - řešení hromadné korespondence a archivace dat

Hybridní poštu Pošta provozuje již od roku 1994. Zákazníci se s ní mohli detailně seznámit na Invexu v předchozích letech. Jak napovídá název služby, jde o produkt, který kombinuje klasickou papírovou a elektronickou korespondenci. Zákazník předá elektronická data do specializovaných pracovišť, tzv. Postservisů, a ty pak zajistí tisk dokumentů, jejich kompletaci i následné vložení do obálek i samotnou distribuci. Pošta umí zpracovat faktury, daňové doklady, direct-maily, výpisy z účtů, brožury, pozvánky, blahopřání, upomínky, dotazníky. Loni Pošta zavedla novinku - elektronickou archivaci dokumentů. Zákazník si může v Postservisu archivovat kopie všech svých dokumentů.

doschranky.cz - způsob jak poslat vlastní zážitek v podobě MMS pohlednice z mobilu či rovnou z webu pomocí jednoduchého formuláře. Bonbonek v podobě zasílání MMS pohlednic Česká pošta připravila nejen pro své mladé zákazníky již v loňském roce. Základní princip služby je jednoduchý: zákazník odešle pomocí MMS, nebo webové aplikace obrázek, který by měl tvořit lícovou stranu pohledu, adresu a vlastní text pohledu České poště. Ta obrázek i text vytiskne na kvalitní papír a doručí.

Článek ze dne 6. října 2008 - pondělí

Další články od Česká pošta, s.p.