logo Česká pošta, s.p.

Česká pošta na INVEXU 2008

Jako každoročně se i v letošním roce bude Česká pošta prezentovat na 18. Mezinárodním veletrhu informačních a komunikačních technologií v Brně. Od 6.10. do 9.10. 2008 přivítá návštěvníky ve své expozici v Pavilonu V na stánku č. 32.

Nechte si na INVEXU vyrobit vlastní známku ! Na stánku České pošty si zákazník může nechat vyrobit netradiční maličkost v podobě známky s přítiskem s vlastním motivem.

Pošta na Invexu zákazníkům pod jednou střechou představí všechny elektronické služby, které dnes nabízí. Mezi jednoznačně nejvyhledávanější produkty ve spektru elektronických služeb patří výpisy z rejstříků, které pod hlavičkou CzechPOINT dnes můžou zákazníci získat na 807 pobočkách na počkání.

TRADIČNÍ ELEKTRONICKÉ PRODUKTY ČESKÉ POŠTY :

Centrální adresa - systém pro uveřejňování veřejných zakázek

Pošta je správcem Informačního systému o veřejných zakázkách od roku 2000. Je to jediné oficiální místo, kde jsou na internetu uveřejňovány informace určené zákonem o veřejných dražbách a další data a informace vztahující se k veřejným zakázkám. Na jednom místě se nejen firmy, ale i široká veřejnost mohou dozvědět vše o způsobu zadávání, o průběhu a výsledcích veřejných dražeb a převodech majetku státu. Službu lze využít všude tam, kde je třeba rychle a flexibilně komunikovat s nutností zajištění ochrany posílaných informací. Například mezi zdravotní pojišťovnou a ordinací lékaře.

Certifikační autorita České pošty Post Signum - bezpečná komunikace

Ta slouží k vydání certifikátů umožňujících používání elektronického podpisu. Pošta je jednou ze tří certifikačních autorit u nás a k 31.9. 2008 vydala již 38 864 platných certifikátů.

Hybridní pošta - řešení hromadné korespondence a archivace dat

Hybridní poštu Pošta provozuje již od roku 1994. Zákazníci se s ní mohli detailně seznámit na Invexu v předchozích letech. Jak napovídá název služby, jde o produkt, který kombinuje klasickou papírovou a elektronickou korespondenci. Zákazník předá elektronická data do specializovaných pracovišť, tzv. Postservisů, a ty pak zajistí tisk dokumentů, jejich kompletaci i následné vložení do obálek i samotnou distribuci. Pošta umí zpracovat faktury, daňové doklady, direct-maily, výpisy z účtů, brožury, pozvánky, blahopřání, upomínky, dotazníky. Loni Pošta zavedla novinku - elektronickou archivaci dokumentů. Zákazník si může v Postservisu archivovat kopie všech svých dokumentů.

doschranky.cz - způsob jak poslat vlastní zážitek v podobě MMS pohlednice z mobilu či rovnou z webu pomocí jednoduchého formuláře. Bonbonek v podobě zasílání MMS pohlednic Česká pošta připravila nejen pro své mladé zákazníky již v loňském roce. Základní princip služby je jednoduchý: zákazník odešle pomocí MMS, nebo webové aplikace obrázek, který by měl tvořit lícovou stranu pohledu, adresu a vlastní text pohledu České poště. Ta obrázek i text vytiskne na kvalitní papír a doručí.

Článek Česká pošta, s.p. ze dne pondělí 6. října 2008

Další články od Česká pošta, s.p.

Pro veřejné i-zakázky na poštu

Datové schránky na Facebooku

Elektronická fakturace přináší úspory

Datové schránky pod kontrolou i v zahraničí

Velikonoční razítko z pošty Kraslice

800879702: bezplatná linka pro Sčítání lidu 2011 je v provozu

Testovací prostředí datové schránky

Datové schránky nově s informací o vytíženosti systému

Nové funkce pro Datové schránky

Pošta na Božím Daru razítkuje s Ježíškem od 1. prosince 2010

cpost.cz: Česká pošta má podle WebTop100 nejlepší firemní web roku 2010

Poštovní datová zpráva jako nový způsob komunikace v prostředí ISDS

Již 10 milionů odeslaných zpráv v systému datových schránek

Po 160 letech konec telegramů v Čechách

Plaťte za zboží z e-shopu v hotovosti na pobočkách České pošty

Czech POINT je na každé čtvrté poště

Razítko z obce Milostín na valentýnská přání

Poštovní datová zpráva, nová služba České pošty

První pošta PARTNER na Na Božím Daru

Vánoce na České poště

Datovými schránkami prošlo přes devadesát tisíc datových zpráv

EPG, expresní balíková služba do zahraničí od České pošty

IZIP začíná nabízet elektronickou zdravotní knížku prostřednictvím České pošty

Pošlete vlastní pohlednice z dovolené

Nové služby eGovernmentu na České poště

Česká pošta mění tvář

Vaše dopisy budeme doručovat nejméně do roku 2013

Pošta na Božím Daru razítkuje s Ježíškem

Kampaň Czech POINT vrcholí

Předvánoční provoz na Poště bez výrazných vlivů finanční krize

Chcete kontrolovat cestu své zásilky ?

Česká pošta na INVEXU 2008

Seznam míst s uvažovanou alternativní formou obsluhy

Česká pošta nepřestává poskytovat služby ve vybraných obcích