logo

IZIP začíná nabízet elektronickou zdravotní knížku prostřednictvím České pošty

Elektronickou zdravotní knížku (EZK) dnes využívá více než milion obyvatel. Nově si ji můžete zřídit na pobočkách České pošty se službou CzechPOINT. Společnost IZIP, která systém EZK provozuje, zahájila spolupráci s Českou poštou.

"Díky tomu, že si budou moci lidé pořídit EZK přímo na vybraných pobočkách České pošty, se tak obecně zvýší informovanost a zároveň i dostupnost tohoto systému," říká Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a.s., pro Českou republiku a dodává : "Nově nastavená spolupráce je významným milníkem v celém systému EZK."

Elektronická zdravotní knížka může obsahovat všechny informace o zdravotním stavu jejího vlastníka. Jejím prostřednictvím se výrazně usnadní přístup lékařů k potřebným informacím, v krajních případech může i zachránit život. V současné době má svou EZK více než milion pacientů. Do systému je zapojeno přes devět tisíc zdravotnických pracovníků, padesát pět nemocnic a tři sta lékáren. Elektronickou zdravotní knížku hradí svým pojištěncům Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a Česká národní zdravotní pojišťovna.

Každý pacient má ze zákona nárok na svou zdravotní dokumentaci a díky elektronické zdravotní knížce se k ní značnou měrou zjednoduší přístup. "Kopii zdravotní dokumentace má každý klient uloženou v EZK," komentuje výhody Jiří Pašek.

"Možnost zřídit si EZK na pobočkách Pošty je dalším rozšířením služeb pro naše klienty", uvedl Petr Stiegler, ředitel sekce eGovernmentu České pošty s tím, že klienti si - kromě registrace do systému - mohou na Poště požádat o výpis ze své elektronické zdravotní knížky. "Elektronické služby, které Pošta přes kontaktní místa Czech POINTu poskytuje, jsou lidmi hodně využívané a věříme, že stejně tomu bude i v případě EZK," dodává Petr Stiegler.

Desatero, které by měl pojištěnec vědět o Elektronické zdravotní knížce :

  1. je zřízena na žádost pojištěnce
  2. je jeho majetkem
  3. zřízení a vedení je zdarma
  4. je přístupná kdekoli a kdykoli, pojištěnec doma nemusí mít počítač
  5. obsahuje zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě
  6. obsahuje přehled úhrad zdravotní péče
  7. je zabezpečena proti zneužití údajů
  8. přístupová hesla zná pouze pojištěnec (možnost kombinace)
  9. pojištěnec sám rozhoduje, kdo do jeho knížky může nahlížet
  10. kdykoli je možné požádat o zrušení registrace

Jak si o zřízení EZK požádat ?

Pokud si chcete EZK pořídit, musíte splňovat několik jednoduchých podmínek. Za prvé nesmíte již mít EZK od společnosti IZIP a za druhé musíte být pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Co potřebujete k registraci ?

Osoby starší 18 let :

Nezletilí a způsobilosti zbavení klienti :

Občané jiných zemí :

Jaké poplatky se platí na CzechPOINTech České pošty ?

Registrace do systému IZIP je zdarma pro všechny klienty VZP. Cena za jeden výpis z elektronické zdravotní knížky je bez ohledu na počet stran 59,-Kč (s DPH) - 49,58 Kč bez DPH [Zpoplatněno na přepážce (hrazeno registrovaným)].

Článek ze dne 23. září 2009 - středa

Další články od Česká pošta, s.p.