logo

Poštovní datová zpráva jako nový způsob komunikace v prostředí ISDS

Prostřednictvím Poštovní datové zprávy lze zasílat dokumenty do datové schránky právnické osoby, fyzické osoby podnikající nebo fyzické osoby pohodlně, rychle a bezpečně přímo z Vašeho počítače.

Od 1.7. 2010 mohou uživatelé datových schránek využít službu České pošty - Poštovní datovou zprávu pro odeslání zpráv bez omezení jejich obsahu. Do této doby bylo možné jejím prostřednictvím odesílat pouze faktury a obdobné výzvy k zaplacení.

Podle zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je od 1.7. 2010 možná komunikace mezi datovými schránkami fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob navzájem bez omezení obsahu Poštovní datové zprávy. Použití služby je vhodné zejména v případech, kdy účastníci elektronické komunikace požadují dodání dokumentu právně prokazatelným způsobem. Právní účinky při dodání Poštovní datové zprávy jsou srovnatelné se zasláním doporučené zásilky. Odesílání Poštovní datové zprávy je zpoplatněno.

V případě, že vlastník datové schránky začne tuto službu využívat, má prokázanou identitu adresáta a garantované bezpečné dodání zprávy. Výhodou je i úspora času. V porovnání s doporučenou listovní zásilkou je Poštovní datová zpráva výhodnější již při pěti odeslaných zprávách za měsíc.

Poštovní datová zpráva může nahradit osobní kontakt (uzavření smlouvy, ohlášení změny či některé úkony s využitím elektronického podpisu) nebo e-mailovou komunikaci, která nezaručuje garantované dodání nebo zasílání dokumentů doporučenou zásilkou (objednávky, smlouvy, faktury, upomínky, důvěrná osobní data atd.).

Cena za poskytnutou službu se hradí měsíčně na základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu doručeného buď elektronicky přímo do datové schránky uživatele, nebo v listinné podobě na fakturační adresu uvedenou uživatelem v Objednávce služby.

V případě, že žádná zpráva nebyla v průběhu měsíce odeslána, měsíční poplatek za využívání služby není účtován.

Další články k tématům - autorizované - faktury - garantované - schránky - zásilky

Článek ze dne 12. července 2010 - pondělí

Další články od Česká pošta, s.p.