logo

Datové schránky nově s informací o vytíženosti systému

Do informačního systému datových schránek byly přidány další nové funkcionality. Některé z nich sice zůstávají očím uživatelů ISDS skryty, pocítí je však ve zrychlení a zkvalitnění obslužných činností.

Jedním z námětů uživatelů bylo zobrazení zatížení systému datových schránek. Informační systém datových schránek nově poskytuje on-line informace o svém vytížení na základě počtu zpracovávaných požadavků a počtu zpráv, čekajících na přidělení časového razítka.

Uživatelé si tak mohou ověřit, že v případě, kdy jim datové schránky "pracují pomalu", není problém na straně ISDS. Požadovanou informaci mají k dispozici ihned, aniž by museli kontaktovat infolinku datových schránek.

Grafické zobrazení zatížení systému je v datové schránce uživatele umístěno na konci stránky "Nastavení".

I v případě, že systém hlásí vysoké zatížení, je stále plně funkční. Vysoké zatížení při zpracovávání požadavků uživatel pocítí pouze v podobě pomalejších odezev při práci s datovou schránkou. Vysoké zatížení při přidělování časových razítek odesílaným zprávám se může projevit v prodloužení času dodání datové zprávy příjemci.

Správcem Informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem systému Česká pošta.

Další články k tématům - ISDS - schránky - zatížení - zrychlení

Článek ze dne 28. prosince 2010 - úterý

Další články od Česká pošta, s.p.