logo

Nové funkce pro Datové schránky

Na základě požadavků uživatelů byla funkcionalita Datových schránek rozšířena o filtrování a třídění datových zpráv, vstup do znepřístupněné datové schránky, vytvoření adresáře pro nejčastěji používané datové schránky, zobrazení doručenky příjemci datové zprávy a nastavení neomezené platnosti hesla.

Přístup do znepřístupněné datové schránky

Až dosud uživatelé znepřístupněných datových schránek neměli možnost do takové datové schránky vstoupit a seznámit se s obsahem zpráv, které byly do schránky dodány v období od jejich posledního přihlášení do okamžiku znepřístupnění schránky. Nově takovou možnost mají - do schránky mohou vstoupit v omezeném režimu (lze pracovat pouze s přehledem dodaných a odeslaných zpráv). Datové zprávy, které se ve schránce nacházejí, může uživatel zobrazit, vytisknout, uložit na disk či například odeslat ke konverzi. Ve znepřístupněné schránce však samozřejmě nemůže například vytvářet a odesílat zprávy nové, nemůže pověřovat další osoby pro vstup do schránky.

Filtrování a třídění datových zpráv

Možnost vyhledání konkrétní datové zprávy ocení především uživatelé s větším počtem přijímaných či odesílaných datových zpráv. Nyní konkrétní datovou zprávu naleznou snadno ve zlomku času, který jim dříve zabralo procházení seznamu dodaných, resp. doručených datových zpráv. Stačí uvést hledaný text a určit sloupec, ve kterém má být uvedený výraz vyhledán. Systém ihned vypíše seznam všech datových zpráv, kde se uvedený výraz (celé slovo) ve zvoleném poli nachází. Vyhledávání lze omezit i na určité časové období, ve kterém byla hledaná datová zpráva přijata či odeslána.

Nastavení neomezené platnosti hesla

Součástí standardního nastavení datové schránky je požadavek na změnu uživatelského hesla vždy po 90 dnech. Opakovaná změna hesla je doporučována z důvodu zajištění bezpečnosti přístupu k obsahu datové schránky. Nově však může uživatel nastavení požadavku na opakovanou změnu hesla upravit tak, že opakovaná změna hesla již není vyžadována.

Adresář nejčastěji používaných datových schránek

Informační systém datových schránek nyní umožňuje vytvoření seznamu "oblíbených adresátů" datových zpráv. Vedle toho obsahuje i seznam deseti naposledy použitých "adres datových schránek". Obě tyto novinky urychlí přípravu datových zpráv tam, kde je zasíláno omezenému okruhu příjemců nebo pokud se příjemci datových zpráv často opakují.

Zobrazení doručenky příjemci datové zprávy

Doručenka datové zprávy je nově zobrazována i v seznamu dodaných zpráv. Dosud byla zobrazována pouze v seznamu odeslaných datových zpráv. Nově jsou tedy doručenky k dispozici i příjemcům datových zpráv.

Další články k tématům - bezpečnost - doručenky - schránky

Článek ze dne 6. prosince 2010 - pondělí

Další články od Česká pošta, s.p.