logo

Elektronická fakturace přináší úspory

Podpora e-fakturace je jedním z cílů Evropské komise, která dokonce vyčíslila přibližné úspory, které by zavedením e-fakturace vznikly. Za šestileté období by podle ní mohly činit až 240 miliard eur.

Čím dál častěji se v poslední době ozývá volání po rovnoměrném postavení elektronických a papírových faktur. V České republice možnost e-fakturace využívá zatím jen několik firem. Přitom mohou na jedné faktuře ušetřit i přes 50 korun. Není totiž nic jednoduššího, než fakturu v příhodném formátu zaslat příjemci prostřednictvím datové schránky.

"Díky elektronicky odeslané faktuře může firma na jednom dokumentu ušetřit i více než 50 korun, pokud bereme v potaz náklady na papír, tisk, kancelářské potřeby, práci a poštovné," říká Pavel Nemrava, obchodní ředitel Software602. "Finance, které tak firmy ušetří, mohou investovat do svého dalšího rozvoje a zvyšovat díky tomu svou konkurenceschopnost. Každý podnik ocení úspory, obzvláště, není-li na jejich počátku žádná zásadní investice," dodává Pavel Nemrava.

Jedna papírová faktura vyjde v současné době odesílatele na 28,10 Kč za běžnou fakturu a na 46,90 za fakturu doporučenou. Na straně příjemce jsou pak náklady ve výši 22,81 Kč jen za příjem a archivaci jedné faktury. Tyto náklady zahrnují papír, tisk, kancelářské potřeby, poštovné, lidskou práci a archivaci dokladu po dobu 10 let.

V případě, že by faktura byla zaslána prostřednictvím datové schránky, cena se odvíjí od příjemce. V případě orgánu veřejné moci je odeslání faktury zdarma. Pokud je faktura posílána právnické či fyzické osobě, zaplatí odesilatel 13,36 Kč plus DPH. Tato cena by však měla v budoucnu výrazně klesnout, neboť i Česká pošta by ráda podpořila zasílání dokladů přes datovou schránku. Do budoucna by se díky novému zákonu mohly do procesu zapojit i české banky, kde by v ideálním případě došlo k propojení datové schránky a internetového bankovnictví. Klienti by tak měli možnost fakturu zobrazit a zároveň ji prostřednictvím svého elektronického bankovnictví rovnou i zaplatit.

Elektronizace faktur by měla snížit administrativní náklady a zjednodušit fakturaci jak velkým firmám, tak i malým a středním podnikům. Elektronická faktura je navíc velice snadno dohledatelná v systému a každý si může kdykoli ověřit, kdy byla tato faktura odeslána. Díky datové schránce mohou mít firmy trvalý a jednoduchý přehled o tom, kdy byla faktura doručena. O jejím významném postavení svědčí i fakt, že je jedním z hlavních cílů tzv. Jednotného digitálního trhu ustanoveného Evropskou komisí, která výrazně podporuje veškerou propagaci e-fakturace i její rozvoj. Poskytuje tak záruku toho, že se tato forma fakturace stane v budoucnu pro firmy volbou číslo jedna.

Elektronickou fakturu může již dnes využívat prakticky každý, kdo má zřízenou datovou schránku. Prostřednictvím vhodného formuláře, který je dnes v nabídce mnoha firem, totiž stačí jen e-fakturu vytvořit a odeslat. Její použití pak přináší pro firmy tolik cenné úspory nákladů. V průměru firma ušetří na každých 100 odeslaných faktur 2000 Kč, nemluvě o ušetřeném času. Je tedy na každém, aby si spočítal, kolik faktur ročně odešle a jaký pro něj bude celkový přínos e-fakturace. Zvláště u živnostníků a malých firem, kde jeden či dva lidé mají na starosti téměř vše, je minimalizace administrativní náročnosti velkým přínosem, protože namísto papírování se mohou věnovat tomu, co jim přináší zisky.

Další články k tématům - archivace - Efakturace - faktury - ISDOC - úspory - zdarma - Pavel Nemrava

Článek ze dne 19. července 2011 - úterý

Další články od Česká pošta, s.p.