logo Česká pošta, s.p.

Nové služby eGovernmentu na České poště

1. července 2009 byl spuštěn Informační systém Datových schránek, jehož provozovatelem je Česká pošta. Ze zákona bude datová schránka zřízena všem orgánům veřejné moci a právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku. Současně se rozšiřují i služby poskytované prostřednictvím kontaktních míst CzechPOINT.

Pro vstup a aktivaci datové schránky jsou nutné přístupové údaje. Ty začala rozesílat Pošta formou tzv. PIN zásilky - obálky se žlutým pruhem.

Start je v Českých Budějovicích

Na základě souborů dat, poslaných od zřizovatele systému - Ministerstva vnitra ČR, obsahujících adresy všech budoucích majitelů datových schránek, vytiskne Postservis České Budějovice PIN zásilky, které Česká pošta následně doručí na udané adresy.

První den Postservis připraví 8000 PIN zásilek pro orgány veřejné moci, každý další den se předpokládá tisk minimálně 50 000 dalších, určených pro právnické osoby zapsané obchodním rejstříku, kterých je celkově více než 600 000. Třebaže je kapacita českobudějovického Postservisu 100 000 zásilek denně, část jeho kapacity je nutné rezervovat pro závazky České pošty dalším obchodním partnerům. Během 14 dnů tedy Postservis vypraví a Pošta doručí všem těmto uživatelům datových schránek jejich přístupové údaje.

Čtyři pokusy o doručení

PIN zásilka je určena výhradně jen do rukou adresáta. Což znamená, že ji nemůže převzít nikdo jiný, než držitel, resp. statutární orgán držitele datové schránky.

Co je důležité vědět, pokud patříte mezi budoucí majitele datové schránky

V případě, že nebudete při prvním pokusu o doručení zastiženi, vloží poštovní doručovatelka do vaší domovní schránky nebo jiné užívané schránky výzvu a leták s návodem k použití datových schránek. Po dvaceti dnech úložní doby na poště dostanete druhou výzvu, třetí po 45. dni úložní doby a poslední výzva bude následovat 87. den úložní doby. Pokud si ani po 90 dnech zásilku nevyzvednete, vrátí se zpět dodavateli.

Jestliže si PIN zásilku nevyzvednete a datovou schránku neaktivujete, musíte počítat s tím, že vám bude od 1. listopadu 2009 aktivovaná automaticky. A od tohoto data vám do ní začnou chodit datové zprávy.

Datová schránka umožňuje v první fázi seznámení s prostředím celého systému. Vlastní aktivace může být aktuální až k poslednímu říjnu, tedy k termínu kdy budete moci elektronicky komunikovat se všemi orgány veřejné moci. Pro zprávu, kterou dostanete prostřednictvím datové schránky platí stejná pravidla jako u listovních zásilek obdobného charakteru, tedy po deseti dnech bude na základě tzv. fikce doručení každá obdržená zpráva považována za doručenou, a to i v případě, že si ji nepřečtete.

Sázka na jistotu – využijte upozornění na zprávu prostřednictvím sms

SMS notifikace je služba České pošty, která upozorní majitele datové schránky na nově příchozí datovou zprávu. Pro aktivaci služby zákazník využije přístupového rozhraní k nastavení Datové schránky. Stačí se jen přihlásit a službu aktivovat. Po výběru a aktivaci služby zákazník vloží do systému telefonní čísla, na která chce notifikaci zasílat. Jejich počet není omezen. Cena služby je tři koruny za jednu odeslanou SMS zprávu, a to včetně DPH.

Nové služby na CzechPOINTech České pošty

Česká pošta od 1. července rozšiřuje služby poskytované prostřednictvím kontaktních míst CzechPOINT. Na poštách si tak můžete nechat úředně ověřit listiny (vidimace), pravost podpisů (legalizace) či převést dokumenty v listinné podobě do podoby elektronické a naopak (autorizovaná konverze dokumentů).

Ověřování

Služba ověřování listin a podpisů je určena pro fyzické i právnické osoby. Ověření jednoho podpisu stojí 30 Kč, při ověření listiny ve formátu A4 a menším zaplatíte 30 Kč za každou stranu ověřovaného dokumentu. Nemusíte si nosit kopii dokumentu s sebou, pracovníci pošty vám kopii ochotně zhotoví.

Autorizovaná konverze dokumentů

Jedná se o úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl. Konverzí se nepotvrzuje pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy. Při konverzi z listinné do elektronické podoby je cena za každou započatou stránku 30 Kč, stejná je i u opačného převedení.

Při konverzi z elektronické do listinné podoby musíte mít s sebou elektronický dokument, který chcete konvertovat, a to buď na CD (DVD) nebo jej poslat ze své datové schránky do datového uložiště. V tomto případě potřebujete potvrzení o vložení dokumentu do datového uložiště pro potřeby konverze.

Pro majitele datových schránek připravuje také další doplňkovou službu. Již ve druhé polovině července bude spuštěna služba datový trezor pro dlouhodobou archivaci zpráv. Datový trezor bude možné aktivovat na přepážkách Czech POINT a umožní prodloužit standardní dobu 90 dnů pro uložení zpráv v datové schránce.

Česká pošta bude nové služby poskytovat na všech pobočkách, kde je dostupný Czech POINT. Jedná se již o více než 850 míst po celé České republice.

Další články k tématům - CzechPOINT - datové - doručení - PIN - schránky

Článek Česká pošta, s.p. ze dne úterý 7. července 2009

Další články od Česká pošta, s.p.

Pro veřejné i-zakázky na poštu

Datové schránky na Facebooku

Elektronická fakturace přináší úspory

Datové schránky pod kontrolou i v zahraničí

Velikonoční razítko z pošty Kraslice

800879702: bezplatná linka pro Sčítání lidu 2011 je v provozu

Testovací prostředí datové schránky

Datové schránky nově s informací o vytíženosti systému

Nové funkce pro Datové schránky

Pošta na Božím Daru razítkuje s Ježíškem od 1. prosince 2010

cpost.cz: Česká pošta má podle WebTop100 nejlepší firemní web roku 2010

Poštovní datová zpráva jako nový způsob komunikace v prostředí ISDS

Již 10 milionů odeslaných zpráv v systému datových schránek

Po 160 letech konec telegramů v Čechách

Plaťte za zboží z e-shopu v hotovosti na pobočkách České pošty

Czech POINT je na každé čtvrté poště

Razítko z obce Milostín na valentýnská přání

Poštovní datová zpráva, nová služba České pošty

První pošta PARTNER na Na Božím Daru

Vánoce na České poště

Datovými schránkami prošlo přes devadesát tisíc datových zpráv

EPG, expresní balíková služba do zahraničí od České pošty

IZIP začíná nabízet elektronickou zdravotní knížku prostřednictvím České pošty

Pošlete vlastní pohlednice z dovolené

Nové služby eGovernmentu na České poště

Česká pošta mění tvář

Vaše dopisy budeme doručovat nejméně do roku 2013

Pošta na Božím Daru razítkuje s Ježíškem

Kampaň Czech POINT vrcholí

Předvánoční provoz na Poště bez výrazných vlivů finanční krize

Chcete kontrolovat cestu své zásilky ?

Česká pošta na INVEXU 2008

Seznam míst s uvažovanou alternativní formou obsluhy

Česká pošta nepřestává poskytovat služby ve vybraných obcích