logo

Poštovní datová zpráva, nová služba České pošty

Od 1.1. 2010 připravila Česká pošta v rámci Informačního systému datových schránek novou službu s názvem Poštovní datová zpráva. Odesílání Poštovní datové zprávy je zpoplatněno.

Prostřednictvím Poštovní datové zprávy lze zasílat dokumenty do datové schránky právnické osoby, fyzické osoby podnikající nebo fyzické osoby. Podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, může do 30.6. 2010 poštovní datová zpráva obsahovat pouze faktury a obdobné výzvy k zaplacení.

Od 1 .7. 2010 bude možná komunikace mezi datovými schránkami fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob navzájem bez omezení obsahu datové zprávy.

Způsob úhrady

Cena za poskytnutou službu se hradí měsíčně na základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu doručeného buď elektronicky přímo do datové schránky uživatele, nebo v listinné podobě na fakturační adresu uvedenou uživatelem v Objednávce služby. V případě, že žádná zpráva nebyla v průběhu měsíce odeslána, měsíční poplatek za využívání služby není účtován.

Aktivace služby

Aktivace služby se plně elektronicky na internetových stránkách České pošty v Klientské zóně na adrese ceskaposta.cz.

Postup aktivace :

  1. Objednávka služby je dostupná po přihlášení do Klientské zóny. Zájemce o službu, který ještě není do Klientské zóny zaregistrován, si nejprve musí založit přístupový účet.

  2. Po přihlášení do Klientské zóny, výběru elektronické služby "Poštovní datová zpráva" a zadání identifikačního čísla datové schránky žadatele, je tomuto žadateli umožněn vstup do registračního formuláře pro objednání služby.

  3. V registračním formuláři musí žadatel vyplnit povinné údaje, po potvrzení registrace je do zvolené datové schránky odeslána datová zpráva obsahující kontrolní PIN kód. PIN kód slouží k dokončení objednávky a aktivaci služby.

  4. Doručený PIN kód zadá žadatel do příslušného pole v následujícím aktivačním formuláři. Po výběru způsobu fakturace a kontrole PIN kódu je služba aktivována.

Příjem poštovních datových zpráv

Příjem Poštovní datové zprávy je zdarma. Nejdříve je však zapotřebí aktivovat tuto službu v uživatelském nastavení vlastníka datové schránky.

Další články k tématům - datové - poštovní - schránky - služby - zpráva

Článek ze dne 30. prosince 2009 - středa

Další články od Česká pošta, s.p.