logo Český telekomunikační úřad

Sociologický průzkum ČTÚ

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zjišťoval prostřednictvím sociologického průzkumu spokojenost klientů s využíváním služeb České pošty. Cílem bylo získat doplňující informace k poznatkům, které ČTÚ shromažďuje v rámci vlastních kontrol a šetření ...

Těchto informací pak ČTÚ využije pro svou další činnost v oblasti dohledu a regulace poštovních služeb České pošty. Výzkum pro ČTÚ zpracovala společnost GfK na přelomu června a července formou osobního a telefonního dotazování na reprezentativním vzorku fyzických osob (5000) a firem (3017).

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že pouze 2 % respondentů ví, že na činnost České pošty dohlíží ČTÚ a je možné zde podat stížnost nebo podnět ke zlepšení činnosti.

Většina zákazníků získává potřebné informace u některé z pošt z brožur a letáků, popř. z webových stránek. Prakticky všechny tyto způsoby poskytování informací Česká pošta zavedla jako součást naplnění základních kvalitativních požadavků, vydávaných ČTÚ.

Celkově je se službami České pošty spokojeno 72 % občanů a 78 % firem. Nejčastěji užívanými a nejlépe hodnocenými službami jsou listovní služby. Veřejnost častěji využívá poštovních poukázek, firmy častěji odesílání balíků a obyčejných i doporučených zásilek. Silnou stránkou České pošty je podle firem široká nabídka služeb, občané pozitivně hodnotí zejména dostupnost pošt a poštovních schránek. Vysoká spokojenost byla zaznamenána zejména s malými pobočkami. V čase roste kvalita služeb, ale klesá jejich využívání, to je často způsobeno vlivem internetu a e-mailu, resp. elektronických bankovních služeb.

Firmy vidí problematicky kvalitu služeb a mají zájem o kvalitní služby i za současného zvýšení cen. Občané by naopak uvítali snížení ceny u služeb s podmínkou delší doby dodání, dále by uvítali vstřícnější otvírací doby a větší klientský komfort. Stále přetrvávají organizační nedostatky jako např. malý počet otevřených přepážek, dlouhé čekací doby, dlouhé jsou i termíny pro vyzvednutí uložených poštovních zásilek. Negativně je hodnocena schopnost a ochota řešit reklamace a stížnosti. Stálým problémem zůstává nedodání poštovní zásilky do adresátova bydliště, přestože jsou adresáti v době dodávání doma. Podle výzkumu přibližně dvě třetiny občanů, kteří bývají přes den doma, si i tak musejí dojít pro zásilku na poštu osobně.

Průzkum plně koresponduje se zjištěními v rámci dohledu, kontrol a šetření ČTÚ. Naprostá shoda je v identifikaci největších problémů. Hlavním úkolem do budoucna pro ČTÚ je zlepšit povědomí zákazníků České pošty o sobě jako dohledové instituci a místu, kam se mohou obrátit s případnými problémy v oblasti poštovních služeb. Na celkovou informovanost klientů by se měla zaměřit i Česka pošta.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 9. listopadu 2007

Další články od Český telekomunikační úřad

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nabídka zaměstnání