logo Epson Europe

Trendy, které budou formovat pracovní prostředí v roce 2030

Práce na dálku a automatizace se staly v mnoha odvětvích normou. Přesto trendy, které pandemie zdánlivě přinesla, existovaly již dříve. Co se stalo v roce 2020 pouze urychlilo vývoj, který přetvářel trh a prostředí businessu již před koronavirovou epidemií.

"Pokud nás uplynulé desetiletí něčemu naučilo, pak tomu, že schopnost přizpůsobit se novým trendům a globálním podmínkám může firmu buď vynést na vrchol úspěchu, nebo ji naopak srazit na kolena. Vedoucí pracovníci musí být připraveni na všechno a začít uvažovat o tom, jak své zaměstnance připravit na rok 2030. Povinností technologických inovátorů a velkých zaměstnavatelů je pomáhat v utváření budoucnosti k lepšímu. Koneckonců naše společnost má celosvětově téměř 80000 zaměstnanců," říká Marcel Divín, Branch Office Manager za Epson Europe CZ & SK.

Megatrendy, které je třeba sledovat

Od fyzické automatizace pomocí robotů SCARA, které vyrábějí a montují, až po virtuální automatizaci pomocí softwarových robotů, které řídí opakující se kancelářské úkoly - vše, co lze automatizovat, se bude automatizovat. Z průmyslového hlediska se to projeví na postupech, jako je distribuovaná výroba.

V kancelářích dojde k přesunutí velkého počtu administrativních pracovníků. Robotická automatizace procesů a umělá inteligence (AI) budou spravovat faktury, školení a přijímání zaměstnanců.

Nejdůležitějším aktivem budoucnosti budou myšlenky, které se osvobodí od náročných manuálních procesů a úkolů. Ty je třeba přetavit v reálné inovace a jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je spolupráce a sdílení. Trendy, které se začaly bouřlivě rozvíjet během pandemie, budou nadále pokračovat v podobě nových způsobů propojení a sdílení, jež překonají omezení, která přináší práce v kanceláři.

Hybridní schůzky dnes hrají klíčovou roli při vytváření prostoru pro spolupráci. Pokračující inovace v oblasti univerzálních zobrazovacích nástrojů, jako jsou projektory, pomůže překlenout propast mezi lidmi pracujícími na dálku a lidmi v kanceláři.

Promítání vzdálených účastníků v životní velikosti zintenzivní zážitek z komunikace, zajistí jejich stejné postavení i to, že je ostatní účastníci budou lépe vnímat.

Bude-li se vynalézavost lidí soustředit na inovace a budou-li lidé spolupracovat, otevírají se neomezené možnosti. Nicméně světové zdroje nejsou nevyčerpatelné, stejně jako možnosti lidské mysli. Proto musí být udržitelnost v centru pozornosti práce a průmyslu. S ohledem na udržitelnost je také nutné, aby korporace nerozvíjely pouze svou vlastní činnost, ale aby se staraly také o ostatní a investovaly do komunit, začínajících firem a partnerů, kteří dopomohou k většímu úspěchu.

Např. společnost Epson obohacuje životy, komunity a organizace tím, že se zaměřuje na spravedlivý zisk namísto nadměrného růstu příjmů. Zavázala se také podporovat udržitelnou společnost prostřednictvím otevřených partnerství, spolupráce s charitativními organizacemi a snižování závislosti na nerostných zdrojích.

Není pochyb o tom, že inovace a transformace rychle mění rozsah, tempo a podobu práce. Vzhledem k tomu, že se pracovní prostředí bude dramaticky měnit díky automatizaci a digitalizaci a že se budou rozvíjet zcela nová odvětví, bude v budoucnosti rozvoj dovedností a celoživotní vzdělávání zásadní pro uspokojení potřeb pracovní síly.

Stručně řečeno, nově vznikající pracovní síla bude mít datovou gramotnost, bude umět pracovat s umělou inteligencí a roboty a bude se iniciativně zabývat tím, jaké dovednosti budou v budoucnu nezbytné, aby dokázala držet krok s vyvíjejícími se technologiemi.

Jak se mohou společnosti připravit na budoucnost

Firmy musí vypracovat konkrétní plány, jak těchto megatrendů využít a připravit se na pracovní prostředí roku 2030. Aby toho dosáhly, musí se vedoucí pracovníci zaměřit na budování kultury zaměřené na technologie. Vedení by měli převzít cílevědomé a vizionářské osobnosti, které dokážou řídit udržitelné fungování společnosti.

Pro začátek se firmy musí zamyslet nad tím, jak začlenit demografické změny do pracovní síly. Pro 21. století je charakteristické, že roste počet mladých lidí, kterým velmi záleží na sociálních a environmentálních otázkách. Jakmile se do pracovního procesu dostane více lidí z generace Z, budou se muset společnosti nastavit na to, že jsou tito pracovníci orientovaní spíš na principy než na pouhý zisk.

V tomto světle musí vedoucí pracovníci přehodnotit a nově formulovat své dlouhodobé plány tak, aby zahrnovaly udržitelné strategie a přijaly společensky odpovědné postupy, a znovu tak sladily své principy a činnosti.

Společnosti musí do zboží a služeb, které poskytují, zahrnout environmentální a sociální faktory a faktory dobré správy a řízení (ESG). Měly by přehodnotit dopad na životní prostředí, protože se zvyšuje poptávka po transparentnosti etických nebo environmentálních přístupů.

Patří sem přehodnocení způsobu fungování firmy, od iniciativ v oblasti minimalizace uhlíkové stopy až po vytvoření oběhového hospodářství, které omezuje využívání zdrojů a vznik odpadů, stejně jako emisí uhlíku.

Dále by firmy měly hlouběji porozumět způsobu, jakým každý zaměstnanec a tým vykonává svou současnou práci, aby lépe pochopily, jak integrovat technologie v současnosti i v budoucnu. V době, kdy digitální strategie přinášejí zcela nové, zásadní úkoly, které musí společnosti zvládat novými postupy, se projevuje nedostatek talentů.

Výzkumy totiž naznačují, že 30 až 40% všech pracovníků ve vyspělých zemích bude patrně muset přejít na nové profese nebo alespoň výrazně rozšířit své dovednosti.

Většina vedoucích pracovníků považuje talent za největší překážku úspěšného zavádění nových strategií – zejména těch, které jsou založeny na digitalizaci a automatizaci.

V reakci na to by se firmy měly zaměřit na interní rozvoj talentů, které již mají, a vytvořit struktury a vzdělávací programy, které pomohou systematicky umisťovat nejvhodnější interní zaměstnance na jejich budoucí pozice.

Při přípravě společností na budoucnost práce musí být prioritou potřeba zvyšovat a rozšiřovat kvalifikaci pracovníků.

Společnosti, které jsou připraveny na budoucnost

Dnešní doba je nejistá. Zaměstnavatelé se snaží definovat, jak má vypadat pracoviště budoucnosti, a zaměstnanci se obávají, že se této nové situaci nebudou schopni přizpůsobit.

Existuje však několik jistot:

S ohledem na to by se společnosti měly vždy soustředit na to, jak posunout hranice svého oboru. Existují již příklady firem, které v tomto směru udělaly výrazný skok.

Jednou z takových společností je Amazon, který přislíbil 700 milionů dolarů na zvyšování kvalifikace a školení v několika odděleních. Např. Technická akademie společnosti Amazon, program školení a zprostředkování zaměstnání, zprostředkuje zaměstnancům společnosti Amazon, kteří nejsou technického zaměření, základní dovednosti pro přechod na kariéru softwarového inženýra.

Dalším příkladem je společnost Epson. Každý den investujeme do výzkumu a vývoje přibližně 1,14 milionu eur. Kromě toho jsme se zavázali, že budeme podporovat udržitelné inovace a do roku 2050 se staneme bezemisní společností a nebudeme využívat podzemní zdroje.

Tlak na změnu se stupňuje již několik let. Dlouhou dobu před pandemií COVID-19 byly firmy příliš pomalé, příliš izolované a příliš závislé na složitých strukturách.

To, čeho se mnozí obávali a co pandemie potvrdila, je, že tyto společnosti byly vytvořeny pro svět, který zaniká, a ne pro budoucnost, která spočívá ve zvýšené konektivitě, bezprecedentní automatizaci, demografických změnách a rostoucím zaměření na člověka, principy a hodnoty.

Svět práce a průmyslu se v posledních letech zásadně změnil. A brzy se změní znovu.

Článek Epson Europe ze dne pátek 23. prosince 2022

Další články od Epson Europe

SureColor P20500 - nová velkoformátová tiskárna Epson

Nové unikátní technologie projekční techniky Epson

Heat-Free Line Inkjet technologie v tiskárnách A4

Technologie Epson pro mikrovýrobu v oblasti digitálního tisku

Skenery Epson kombinují vysokou kvalitu skenů se zmenšenými soubory

Epson se připojuje k Hodině Země 2024

Epson je na seznamu nejlepších firem CDP

Boris Manev - nový ředitel pro udržitelnost Epson Europe

Bezpečný tisk zaměstnanců při práci z domova

Tiskárny EcoTank pomáhají měnit návyky lidí ohledně domácího tisku

Vzdělávací jádro - projektory, tiskárny, interaktivní obrazovky a skenery

Valentýnské produktové tipy Epson

SC-F1000 - DTG tiskárna Epson s bílým inkoustem pro potisk textilu

Malá UV signage tiskárna SureColor V1000 umí tisknout na téměř jakýkoli pevný povrch

Epson globálně přechází na 100% obnovitelné zdroje elektrické energie

Epson projektory a technologie pro vizuální komunikaci na veletrhu ISE 2024

Když si lidé své cíle vytisknou, snáze se pak na ně soustředí

Integrace systému Epson Remote Services do platformy MPS Monitor

Nová tiskárna Epson pro tisk fotografií a výtvarného umění

Produktové vánoční tipy Epson

100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů pro Epson v Evropě

Technologie jsou považovány za možné řešení krize změny klimatu

Tištěné rodinné fotografie mají pozitivní vliv na vývoj malých dětí

Nové kompaktní černobílé tiskárny Epson pro pracovní skupiny

Děti se učí lépe z tištěných materiálů než z obrazovek

Sociální sítě mění návyky lidí ve vztahu k domácímu tisku

Multifunkční tiskárny Epson PrecisionCore získávají ocenění DataMaster Lab GREEN Award 2023

Nový laserový TV projektor Epson EH-LS650

Produktové tipy Epson pro začátek školního roku

Řešení pro tisk štítků Epson SurePress a ColorWorks na veletrhu Labelexpo 2023

Nové univerzální Epson stolní skenery A4

Trendy a vývoj tisku vytvářejí nové příležitosti

Nová řada tiskáren Epson EcoTank

Letní kino s projektory Epson

Michael Vlček posiluje tým specialistů na Epson projektory

MyQ a Epson společně na cestě k udržitelnějšímu tisku

Jak na technologické inovace a jejich podporu

Fototiskárny pro velkoobjemovou produkci plakátů a do kopírovacích center

Nová řada Epson SureColor SC-T pro velkoformátový technický tisk

Nová fototiskárna Epson SureLab SL-D500

Technologie inkoustových tiskáren a suchých vláken v módním průmyslu

Nová řada laserových projektorů Epson s ultra krátkou projekční vzdáleností

Nová řada ultralehkých 3LCD projektorů Epson s vysokou svítivostí

Nová řada cenově dostupných laserových projektorů Epson

Starobylé japonské tradice staví udržitelnost do popředí výroby

Nová řada Epson WorkForce Enterprise AM pro firemní inkoustový tisk

Další tiskárny EcoTank pro nadaci Usaina Bolta

Nekvalitní IT často komplikuje pracovní procesy ve zdravotnictví

Trendy, které budou formovat pracovní prostředí v roce 2030

Aktivty Epson Europe k udržitelnějšímu provozu