logo

Funkční a bezpečné VPN sítě pro home office s podporou Kerio Control

VPN vytváří datový tunel mezi lokální sítí a počítačem vzdáleného uživatele - celé připojení pak vypadá jako by seděl v kanceláři firmy. Šifrování přenášených dat přitom chrání informace uložené na firemních serverech. Speciální pozornost je přitom dnes třeba věnovat rychlosti instalace, silnému šifrování a zajištění proti výpadku provozu.

Zajištění bezpečnosti firemních dat při práci z home office je dnes velmi důležité, neboť kybernetičtí útočníci vycítili příležitost a v souvislosti s pandemií COVID-19 napadají právě připojení, která jsou nezabezpečená.

V souvislosti se současnou silnou firemní poptávkou po VPN připojení pro home office pracovníky je žádoucí dodržovat zásadní předpoklady pro funkční a bezpečnou VPN síť.

"S vysokou pravděpodobností lze předpokládat, že i po překonání současné pandemie zůstane práce z home office mnohonásobně využívanější než dříve - například zřejmě jen málokdo již bude přecházet i běžnou virózu ve svém zaměstnání. O to důležitější bude možnost rychle a flexibilně nastavovat zabezpečená spojení pro zaměstnance dle konkrétní situace a zajistit obchodní kontinuitu bez vysokých dodatečných nákladů," říká Zdeněk Bínek, zodpovědný za prodej řešení GFI Software v ČR a na Slovensku.

GFI Software poskytuje řešení Kerio Control, které využívá více než 25000 zákazníků po celém světě. Poskytuje silnou ochranu firemních sítí před kybernetickými hrozbami s pomocí firewallu, antivirové a antimalwarové ochrany, filtrování webového připojení a virtuálních privátní sítí (VPN).

Až do 30. 6. 2020 nabízí GFI Software provoz na SW verzi Kerio Control na tři měsíce zdarma!

Doporučení GFI Software pro bezpečnou VPN:

Řešení Kerio Control lze bez dodatečných nákladů také aktivovat v rámci licenčního programu GFI Unlimited, který umožňujícího využívat až 10 produktů GFI Software za cenově výhodné, jednotné předplatné

Zákazníci GFI Unlimited pak mohou řešení kombinovat s dalšími aplikacemi.

Jsou to například:

Další produkty zahrnuté do GFI Unlimited:

Článek ze dne 14. května 2020 - čtvrtek

Další články od GFI Software

Elektronická pošta je hlavním vektorem kybernetických útoků

Nová verze GFI Exinda NetworkOrchestrator posiluje ochranu proti útokům

Další inovace GFI KerioConnect pro týmovou spolupráci SMB firem

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty

Jaké překážky stojí za volbou firemní elektronické pošty v on-premise nasazení

Kybernetické hrozby nutí výrobce k častějším aktualizacím softwaru

SaaS verze Kerio Connect

IT aministrátoři preferují model integrovaného řešení kyberbezpečnosti

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2020

Firewall a VPN server Kerio Control naplňuje komplexní potřeby SMB společností

Aktuální výzvy v oblasti firemní IT bezpečnosti

Kombinované útoky stále více ohrožují firemní IT infrastrukturu

Nové metody pro spam a phishing - jak se bránit!

Tematicky zaměřené sady bezpečnostních produktů GFI Unlimited Solution Sets

České firmy posilují konektivitu a zabezpečení firemní sítě

Patch management jako silný nástroj k zajištění kyberbezpečnosti home office

Vícevrstvá ochrana elektronické pošty minimalizuje rizika kybernetických útoků

GFI MailSecurity jako SaaS řešení pro bezpečný e-mail

Nárůst práce z home office zvyšuje nároky na HelpDesk

Investice do nových technologií na podporu home office plánuje stále více firem

Efektivní zákaznická podpora s GFI HelpDesk

Kerio Control zlepšuje výkon a kontrolu správy firemních sítí

Soukromý PC při práci z home office představuje největší riziko pro firemní síť

Ocenění obchodních partnerů GFI Software

Komplexní řešení IT bezpečnosti a spolupráce pro SMB firmy

Funkční a bezpečné VPN sítě pro home office s podporou Kerio Control

Snadná migrace elektronické pošty do Office 365 s GFI Archiver

Management home office pracovišť s podporou VPN na 3 měsíce zdarma

GFI Archiver 15.0 s vylepšenou podporou mobilního přístupu a novým uživatelským rozhraním