logo

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

V důsledků pokračující pandemie Covid-19 dochází ke změnám v oblasti faxové komunikace - řada organizací se rozhodla přejít na řešení, která umožňují posílat a přijímat faxové zprávy i vzdáleným uživatelům, kteří např. musejí z důvodu izolace pracovat z domova.

"I když se v dnešní době zdá faxování přežitkem, je pro mnoho organizací klíčovou komunikační alternativou. Svědčí o tom i fakt, že v České republice a na Slovensku registrujeme pokračující zájem ze strany stávajících zákazníků i poptávku nových zákazníků po faxovacím softwaru GFI FaxMaker, testovací verze je plně funkční po období 30 dní. Jeho velkou výhodou je možnost nasazení s nástrojem GFI Archiver pro archivaci faxovaných dokumentů," říká Marie Baranová, sales manažer pro řešení GFI Software v České republice na Slovensku ve společnosti ZEBRA SYSTEMS.

GFI FaxMaker je populární faxovací server poskytující online faxování bez potřeby tradičního faxovacího hardwaru. Uživatelům umožňuje posílat a přijímat faxy elektronicky přes webové rozhraní, e-mailového klienta či jinou integrovanou aplikaci z jakékoliv lokality a zařízení.

K zákazníkům GFI FaxMaker se v ČR a na Slovensku řadí např. společnost UNIPETROL SERVICES, s.r.o. či řada organizací státního a municipálního sektoru.

GFI FaxMaker Online pak využívá Zentiva Group, a.s., kde projekt nasazení realizoval Mainstream Technologies, partner GFI Software.

Podle průzkumu společnosti TechGenics využívá více než třetina respondentů z vybraných odvětví tradiční papírové faxy, 20% softwarový fax server a 16% cloudové či SaaS řešení.

Příchod pandemie před dvěma lety a různé lockdowny způsobily, že řada organizací kvůli absenci pracovníků v kancelářích přestala faxovat úplně, či byly nuceny přemístit faxovací přístroje do domácích kanceláří pracovníků.

Důsledkem byla vyšší poptávka po digitálním (softwarovém či online) faxování, které umožňuje faxování odkudkoliv. O možnosti přechodu z papírového na digitální způsob rozhodovalo v covidové době 12% dotázaných.

Faxování využívají hlavně odvětví svázaná s přísnými regulačními předpisy, jako je zdravotnictví, finančnictví, výrobní podniky, právní firmy a instituce státního sektoru.

Digitální fax - hlavní výhody:

Článek ze dne 28. ledna 2022 - pátek

Další články od GFI Software

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty

Jaké překážky stojí za volbou firemní elektronické pošty v on-premise nasazení

Kybernetické hrozby nutí výrobce k častějším aktualizacím softwaru

SaaS verze Kerio Connect

IT aministrátoři preferují model integrovaného řešení kyberbezpečnosti

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2020

Firewall a VPN server Kerio Control naplňuje komplexní potřeby SMB společností

Aktuální výzvy v oblasti firemní IT bezpečnosti

Kombinované útoky stále více ohrožují firemní IT infrastrukturu

Nové metody pro spam a phishing - jak se bránit!

Tematicky zaměřené sady bezpečnostních produktů GFI Unlimited Solution Sets

České firmy posilují konektivitu a zabezpečení firemní sítě

Patch management jako silný nástroj k zajištění kyberbezpečnosti home office

Vícevrstvá ochrana elektronické pošty minimalizuje rizika kybernetických útoků

GFI MailSecurity jako SaaS řešení pro bezpečný e-mail

Nárůst práce z home office zvyšuje nároky na HelpDesk

Investice do nových technologií na podporu home office plánuje stále více firem

Efektivní zákaznická podpora s GFI HelpDesk

Kerio Control zlepšuje výkon a kontrolu správy firemních sítí

Soukromý PC při práci z home office představuje největší riziko pro firemní síť

Ocenění obchodních partnerů GFI Software

Komplexní řešení IT bezpečnosti a spolupráce pro SMB firmy

Funkční a bezpečné VPN sítě pro home office s podporou Kerio Control

Snadná migrace elektronické pošty do Office 365 s GFI Archiver

Management home office pracovišť s podporou VPN na 3 měsíce zdarma

GFI Archiver 15.0 s vylepšenou podporou mobilního přístupu a novým uživatelským rozhraním

Počet softwarových zranitelností roste již třetí rok za sebou

Inovace Exinda Management Center šetří čas IT administrátorů

Aktualizovaný GFI LanGuard poskytuje dokonalý přehled o stavu firemní sítě