logo

ABIS Czech, další posilou distribuční sítě K2 atmitec

K2 atmitec oznamuje navázání partnerské spolupráce s dalším významným subjektem – společností ABIS Czech, a.s. Uzavření dohody o spolupráci, která dnes vstupuje v platnost, je pokračováním obnovy partnerské sítě.

V krátké době se tak jedná již o druhou významnou posilu distribuční sítě K2 atmitec, kterou nedávno rozšířila společnost Project & Engineering.

Před novými partnery i samotným výrobcem IS K2 stojí nelehký úkol - náprava stavu způsobeného implementací IS K2 bývalým distribučním partnerem, společností K2 atmitec syst s.r.o., postaveného na bázi neúměrného počtu specifických úprav. Taková rozsáhlá customizace nutí zákazníka stát se závislým na implementátorovi informačního systému, což výrobce IS K2 považuje za neseriózní.

"Naší základní myšlenkou i po 18 letech fungování je poskytovat co nejširší výběr funkcí přímo ve standardní nabídce Informačního systému K2, nikoliv klást důraz na speciální úpravy, které maximalizují ekonomický prospěch z implementace pro implementačního partnera a zároveň neúměrně zvyšují náklady na pravidelný servis. Společnost ABIS Czech je dle našeho mínění tím dalším správným partnerem, který rozumí naší snaze," říká k obnově partnerské sítě Marek Kučera, výkonný ředitel K2 atmitec.

"Rozhodnutí stát se partnerem společnosti K2 atmitec je logickým vyústěním dosavadních aktivit naší společnosti a je významným mezníkem v našem dalším vývoji. Zkušenosti s IS K2 máme díky našim zákazníkům již řadu let. Při rozhodování, jak rozšířit předmět podnikání o ucelené řešení podnikových informačních systémů, byla volba jednoduchá, a to především díky rozsáhlému počtu modulů, vysoké otevřenosti systému a v porovnání s ostatními IS i celkově nízkými náklady na vlastnictví. Díky této partnerské spolupráci jsme schopni stávajícím i novým zákazníkům nabídnout komplexní IS/ICT služby s vysokou přidanou hodnotou, počínaje řešením infrastruktury, telekomunikačních služeb až po implementaci informačních systémů na klíč. V souladu s tímto významným krokem je naší první výzvou posílení současného týmu o nové programátory a konzultanty. Prvním důležitým momentem spolupráce je zajištění vysoce kvalitních služeb pro IS K2 v regionu Prahy a středních Čech, přičemž do budoucna uvažujeme rozšířit rozsah působnosti o další regiony České republiky a o Slovensko. Neméně důležitou součástí nově vzniklého partnerství je naše účast při vývoji a nasazení nové verze IS K2 4. generace", sdělil k uzavření partnerské spolupráce s K2 atmitec Jan Franče, ředitel a předseda představenstva ABIS Czech, a.s.

Dalším krokem na cestě obnovy partnerské sítě K2 atmitec bude příprava jak nových, tak i stávajících partnerů na příchod nové verze IS K2 4. generace, který bude částečně poodhalen na pravidelném setkání zákazníků a partnerů s výrobcem IS K2 v Horní Cerekvi, které slouží jako platforma přímé komunikace mezi koncovým uživatelem a výrobcem. V rámci tohoto procesu považuje společnost K2 atmitec s.r.o. spolupráci s partnery a přímo i se zákazníky za důležitý článek, který napomůže optimálnímu využití nových možností IS K2 při stanovování strategie rozvoje společností, které jej každodenně využívají.

Další články k tématům - ABIS - atmitec - IS - K2 - partnerské - Marek Kučera - Jan Franče

Článek ze dne 13. října 2009 - úterý

Další články od K2 atmitec s.r.o.

Informační systém K2 sense se představuje

K2 fórum 2014 míří na důležité firemní agendy s využitím IT

Pražská pobočka K2 atmitec má nové sídlo

PORTAL - nová generace informačního systému K2

K2 PORTAL - nová verze informačního systému K2

Certifikace vCloud Powered Services VMware pro K2 atmitec

Systém Octopus propojen s IS K2

IS K2 fakturace s podporou QR kódu

Informační systém K2 s certifikaci pro Windows 8

Inovace webového klienta IS K2

K2 cloud vás oprostí od neustálých aktualizací ERP řešení a softwarových nástrojů

IS K2 MONDE v nové verzi

IS K2 v nové verzi

K2 atmitec na Mezinárodním strojírenském veletrhu

IS K2 představí SMART plochu

IS K2 4WEB na výdejních místech alfa.cz

Servis: nový modul pro IS K2

Notifikace jako součást IS K2

Samoobslužný portál pro uživatele K2 cloudu

Nový web K2 atmitec

IS K2 pomáhá s výrobou ve společnosti Roll4You

IS K2 s CRM pro mobilní technologie

K2 Workflow pro automatizaci a správu firemních procesů

K2 cloud mezi studenty

IS K2 v rumunské pobočce firmy HDT impex

IS K2 spravuje zásilkové služby

Callcentrum jako součást webového klienta IS K2 atmitec

Mzdy: nový modul pro IS K2 atmitec

ERP IS K2 4WEB s inovací pro mobilní technologie

OSEPA: K2 atmitec vystoupí na mezinárodní konferenci Open Source v evropské veřejné správě

Datové centrum K2 s diskovým polem HP 3PAR

Katalog cloudových služeb K2

Kapacitní plánování jako progresivní součást IS K2

K2 Automatická sestava pro snadné vytváření vlastních přehledů

IS K2 atmitec: roste zájem o ERP v cloudu

Zdokonalené zálohování s K2 SecureBackup

Informační systém K2 využívá hybridní bezdrátové řízení skladů

IS K2 4WEB: ERP řešení pro webové prohlížeče

Nové ostravské sídlo K2 atmitec

Workshop IS K2 představí novou verzi Informačního systému K2

ACT Plus v partnerské síti K2 atmitec

Teplárenské dny 2011: Energie pod kontrolou s K2 atmitec

Moderními metodami ke kvalitní výuce

K2 atmitec slaví 20 let v IT byznysu

Datové centrum K2 atmitec Ostrava spustí další nový datový sál

K2 atmitec: úspěšný rok 2010 potvrzují i ekonomické výsledky

IS K2 používá již 600 společností v ČR

IS K2 verze 132: všechny aplikace pod jednou střechou

Ostravské Datové centrum K2 atmitec je již z třetiny obsazeno

Nová verze IS K2: komplexní ICT řešení na platformě .NET