logo

Evropské dotace do ICT pro výrobní a zpracovatelské firmy

Společnosti Oracle Czech, Vodafone Czech Republic, Komerční banka a K2 atmitec se spojily v rámci dotačního programu ICT v podnicích, který podporuje prostřednictvím dotací ze strukturálních fondů EU zavádění ICT ve výrobních a zpracovatelských podnicích do 250 zaměstnanců.

Hlavním cílem volného sdružení je pomoci těmto firmám zavést či inovovat podnikové informační systémy a k tomuto účelu optimálně využít právě evropských dotací, jejichž získání není jednoduchou záležitostí ani pro velké firmy. Proto mohou menší společnosti využít bohatých zkušeností jmenovaných subjektů k vlastnímu rozvoji. Firmy, které se rozhodnou nabídku přijmout, mohou získat podporu až 20 milionů korun, která pokryje 40 až 60 % nákladů celého projektu. Veškerý finanční servis spojený se spolufinancováním, včetně poradenství, výběru a zajištění vhodného úvěru, poskytne Komerční banka.

Úkolem společnosti K2 atmitec v rámci sdružení je především nalezení optimálního řešení informačních systémů individuálně pro každou firmu. Díky svým zkušenostem a technologiím nabízí zapojeným firmám až 30 % úsporu času, zprůhlednění firemních procesů a přímé snížení provozních a personálních nákladů. Celkově lze v rámci dotace čerpat finance na zavedení a rozšíření informačních systémů pro zvýšení efektivity v podniku, zlepšení vztahů s dodavateli a zavedení nových výrobků či inovaci stávajících, dále rozvoj technické infrastruktury nebo zavedení outsourcingu informačních systémů.

Celý program ICT v podnicích je jedinečný hlavně díky spolupráci čtyř velmi významných společností a také svou dostupností pro každého, kdo má zájem inovovat informační procesy ve své firmě.

Doposud se v rámci projektu podařilo získat dotace pro společnosti JIPAST, ELPE, BIOMAC, VOP GROUP, Amirro a RATAJ a.s. v celkové hodnotě 22,8 milionů korun. Posledně jmenovaná společnost dosáhla pomocí projektu ICT v podnicích na dotaci na pořízení informačního systému a posílení technologického vybavení společnosti pokrývající až 54 % uznatelných nákladů.

"Součástí pomoci našim klientům je také asistence při následném řízení a dokončení celého projektu, což zaručí optimální využití finančních prostředků pro splnění závazných ukazatelů projektu," doplnil informace o projektu Marek Kučera, výkonný ředitel společnosti K2 atmitec.

Další články k tématům - atmitec - banka - dotace - ICT - inovovat - projektu - sdružení - Marek Kučera

Článek ze dne 4. května 2010 - úterý

Další články od K2 atmitec s.r.o.