logo

IS K2 atmitec s modulem K2 Workflow pro Fyzikálně technický zkušební ústav

Novým klientem společnosti K2 atmitec se stal Fyzikálně technický zkušební ústav - FTZÚ, který poskytuje služby v oblasti zařízení a ochranných systémů. FTZÚ pracuje s modulem K2 Workflow v IS K2 pří řízení svých procesů.

Předmětem činnosti FTZÚ je certifikace a zkoušení zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Modul K2 Workflow využívá ústav pro zlepšení procesního řízení.

"Jsme rádi, že si naše řešení vybrala zavedená instituce, která je navíc zvyklá pracovat na bázi maximální bezpečnosti a se špičkovými technologiemi," říká Marek Kučera, výkonný ředitel společnosti K2 atmitec.

K2 workflow umožňuje odstranit neduh celého procesu certifikace, ať už jde ISO nebo dokumenty generované v průběhu procesu, a to papírování. Kromě toho, že klienti získávají komplexní evidenci dokumentace v digitalizované podobě, mají k dispozici i aktuální verzi směrnic, tedy i kontrolu nad všemi změnami a schvalovacím procesem. Díky K2 Workflow také mohou sledovat požadované metriky. Konkrétně ISO samo o sobě slouží jako základ pro procesní řízení a workflow zajišťuje, že jsou všechny směrnice vedeny jako spustitelný proces.

Funkce controlling slouží zejména vedení společnosti, která může některé procesy pouze dozorovat a nemusí je osobně řídit. Tuto funkci za ni přebírá informační systém. Další možnost využití modulu K2 Workflow je evidence a správa jednoduchých i provozních procesů. Mezi jednoduché procesy patří například schvalování dokumentů, evidence přijaté pošty, nebo zápisy z porad. Provozní procesy pak zahrnují schvalování přijatých faktur, smluv, žádanek o dovolenou nebo požadavků na výrobu a řízení reklamací.

Celý systém navíc umožňuje v případě neshod jednoduše naleznout místo nebo osobu, u které neshoda vznikla.

Široké možnosti nastavování procesů (priority, časové posloupnosti, omezení, připomínky a další) a jejich snadná tvorba (přeškolený uživatel dokáže snadno definovat vlastní procesy) výrazně zjednodušují procesní řízení v celé společnosti.

"Každou investici v našem ústavu pořádně zvažujeme. Nenakupujeme produkty, které nejsou ověřené. K2 Workflow považujeme za produkt s dobrým poměrem užitných vlastností a ceny. Navíc mi vyhovuje, že platím pouze za to, co používám," říká ředitel FTZÚ Jaromír Hrubý.

"Modul K2 Workflow, který nejenže naplňuje naše představy o nástroji pro řízení procesů a zakázek, ale je natolik flexibilní, že umožňuje volné definování průběhů jednotlivých procesů přesně podle průběhu zakázky nebo potřeb firmy včetně rozhodovacích bloků a definování pravomocí," doplňuje Jaromír Hrubý.

Článek ze dne 21. září 2010 - úterý

Další články od K2 atmitec s.r.o.