logo

K2 atmitec, NetDirect a NAM system startují projekt Open Business Inteligence podporovaný evropskými fondy

Tři členové profesního sdružení IT Cluster - K2 atmitec, NetDirect a NAM system, zahájili pod jeho hlavičkou vývoj ambiciózního projektu, jenž umožní snadné, rychlé a levné využívání BI nástrojů všem, kteří je potřebují, ale vzhledem k nemalým počátečním nákladům si je nemohou dovolit.

Projekt s názvem Open Business Intelligence je součástí projektu Rozvoj IT Cluster 2009 - 2012, jehož celkové náklady na realizaci dosáhnou výše 125 mil. Kč. Projekt získal i podporu z fondů EU v celkové výši 80 mil. Kč.

Význam využívání nástrojů BI při analýze firemních dat v posledních letech významně stoupá. Důvodem je potřeba vyhodnocovat data s cílem zefektivnit firemní procesy v souvislosti se zvyšujícím se konkurenčním tlakem i nastalou hospodářskou krizí.

Problém využívání nástrojů BI malými a středními firmami však spočívá ve vysoké ceně implementací těchto nástrojů a systémové integraci s firemními zdroji dat pocházejícími například ze systémů CRM, ERP, B2B, B2C, knih jízd, evidence docházky, průzkumů trhu a dalších. Dalším problémem jsou vysoké pořizovací náklady související s nutností mít vysoce výkonný hardware, zejména při zpracování objemných dat.

Výstupem projektu Open Business Intelligence bude sofistikovaný aplikační software na bázi webového portálu, který bude umístěn na výkonných serverech v datovém centru, což umožní nízkonákladové využívání nástrojů BI formou SaaS (Software as a Service).

"Název projektu Open Business Intelligence vystihuje podstatu projektu ve své otevřenosti, protože umožní snadné, rychlé a levné využívání BI nástrojů všem, kteří si je nemohou dovolit. Díky intenzivní spolupráci členů IT Clusteru přineseme na trh produkt, který napomůže konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Systém bude zaměřen primárně na vyhodnocování ekonomických, obchodních, logistických a marketingových dat, ale bude otevřený i pro případná budoucí rozšiřování podle požadavků uživatelů," uvedl výkonný ředitel K2 atmitec, Marek Kučera.

Další články k tématům - atmitec - BI - Business - Cluster - Intelligence - IT - K2 - NAM - NetDirect - Open - projekt - system - Marek Kučera

Článek ze dne 3. prosince 2009 - čtvrtek

Další články od K2 atmitec s.r.o.