logo ALGOTECH, s.r.o.

Alena Housková je personální manažerkou Algotech

Generální ředitel společnosti Algotech obsadil pozici personálního manažera - do pozice HR manažerky nastoupí k 1.1. 2014 Alena Housková, která bude zodpovědná za komplexní péči o zaměstnance.

Z důvodů stálého růstu počtu zaměstnanců a s tím souvisejícími úkoly v oblasti péče o ně a o jejich rozvoj včetně administrativní agendy obsadil generální ředitel společnosti Algotech František Zeman pozici personálního manažera.

Od 1.1. 2014 bude v této pozici působit Alena Housková, která bude ve společnosti odpovědná zejména za péči o vzdělávání, kariérní rozvoj, pečlivou a správnou administrativu a evidenci, udržování a rozvoj systému řízení, strategii a administrativu související s motivací a odměňováním, nábor a ostatní aktivity související s péčí o zaměstnance.

Alena Housková vystudovala Vysokou školu hotelovou, obor Management hotelnictví a lázeňství. Profesní kariéru rozvíjela již během studií v hotelnictví, kde pracovala 10 let. Ve své práci se Alena soustředila na personální práci se zaměstnanci, zabývala se oblastí komunikace, následně se začala věnovat i trénování a školení zaměstnanců. V posledních pěti letech Alena působila jako interní trenér obchodních dovedností a interních standardů a zabývala se koučováním nováčků.

Alena Housková - personální manažerka Algotech

Ke svému nástupu do společnosti Algotech Alena Housková říká: "Těším na práci s lidmi v jiném oboru, než jsem dosud působila, a chci napomoci jejich pracovnímu rozvoji a současně bych ráda vytvořila kvalitní personální strukturu a fungující procesy, které pomohou firmě v jejím úspěšném fungováni a růstu."

"Jsem přesvědčen, že nová HR manažerka do naší společnosti přinese ty nejlepší zkušenosti z jiného oboru a nový, IT profesně nedeformovaný, pohled na oblast řízení lidských zdrojů," říká generální ředitel společnosti Algotech František Zeman.

Další články k tématům - HR - školení - vzdělávání - zaměstnanci - Alena Housková - František Zeman

Článek ALGOTECH, s.r.o. ze dne 23. prosince 2013 - pondělí

Další články od ALGOTECH, s.r.o.