logo Česká pošta, s.p.

Po 160 letech konec telegramů v Čechách

Od 1.4. 2010 přestanou doručovatelé České pošty roznášet telegramy - v době elektronické komunikace ztratila tato služba smysl a většina z doručovatelů už telegram v poštovní brašně nenesla několik let.

Zatímco v období první republiky poštovní telegrafisté telegrafním klíčem stále vylepšovaného Morseova vynálezu z roku 1837 vyťukali ke čtyřem milionům telegramů ročně a v době reálného socialismu vychrlily dálnopisy každý rok kolem deseti milionů telegramů, s nástupem elektronické komunikace v devadesátých letech zažila tato služba strmý pád.

Za rok 2009 přijali pracovníci 3337 poboček Pošty od občanů celkem 756 telegramů. Tedy v průměru 63 telegramy měsíčně na celém území republiky.

Tradice se dodnes ale drží například nemocnice, které v případě, že s pacientem nemohou komunikovat a o jeho stavu chtějí blízkým poslat vyrozumění, telegram občas využijí. Prostě ho pošlou na adresu, kterou má pacient v občanském průkazu, bez jistoty, že zprávu adresáti skutečně dostanou.

Od roku 1993 je Česká pošta pro telegrafní službu pouze servisní společností

Držitel licence pro telegrafní službu, společnost Telefónica 02, Czech Republic, a.s., vypověděla České poště smlouvu na doručování telegramů na podzim minulého roku. Delší dobu připravované zrušení nevýdělečné a v dnešní době archaické služby dostalo konkrétní datum - 1. dubna 2010. Zprávy poslané pomocí SMS stejně jako e-maily prostě odkázaly telegramy do historie minulého a předminulého století.

Telegramy zcela zrušilo Dánsko a Irsko před třiceti lety, v 90. letech zmizely ve Švédsku, Pošta neprovozuje telegrafní službu od začátku tohoto století ve Francii a například Rakousku. Slovenská pošta telegramy nedoručuje od roku 2007.

Co o telegramu možná nevíte

Telegrafní služba je pro zákazníky finančně náročná a její původní opodstatnění pro nejrychlejší komunikaci s adresátem ztratilo význam i v případě, že opomineme moderní elektronickou komunikaci.

Pouhé podání telegramu stojí 75 Kč, za každé slovo do deseti znaků zaplatíte dalších 5 Kč. V době masového využívání telegramu ho doručila každá pošta okamžitě po jeho obdržení. Dnes se telegram doručuje při běžné pochůzce doručovatele. Telegram tedy dojde - stejně jako běžná listovní zásilka - až druhý den po jeho podání.

Náhradu telegramu zdaleka neřeší jen SMS a e-mail

Zákazníkům, kteří z rozličných důvodů upřednostňují před elektronickou komunikací služby obdobného charakteru, jako měl telegram, Česká pošta nabízí řadu přinejmenším stejně efektivních a přitom finančně výrazně méně náročných služeb.

Nejefektivnějším konkurentem telegramů je od června loňského roku poštovní služba Dopis Online. Tato služba umožňuje elektronické odeslání dopisu, a to prostřednictvím webové stránky postservis.cz. Pošta jej sama vytiskne, zaobálkuje a odešle adresátovi. DopisOnline doručujeme do druhého dne. Průměrná cena činí 20 Kč. Platba je možná prostřednictvím faktury, SIPA či Premium SMS. Více informací o službě DopisOnline.

Dějiny poštovnictví v českých zemích jsou obrovským dobrodružstvím, a to jak v hluboké historii, tak od zrodu samostatného Československého státu. Můžete se o tom přesvědčit v Poštovním muzeu na adrese Nové mlýny 1239/2 v Praze 1, anebo rozsáhlé expozici pobočky Poštovního muzea ve Vyšším Brodě.

Výjimečnou publikací je kniha Poštovnictví v Čechách a na Moravě (KNIHY 555, Liberec 2008), která čtenáře zaujme jak poutavým vypravěčským stylem, tak odbornou erudicí.

Další články k tématům - DopisOnline - podání - pošta - SMS - telegrafní - telegram

Článek Česká pošta, s.p. ze dne 1. dubna 2010 - čtvrtek

Další články od Česká pošta, s.p.