logo

Algotech BSC technicky podpořil telefonní systém centra Čtyřlístek Ostrava

Společnost Algotech BSC podpořila Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Dojde tak ke zlepšení telefonního subsystému centra, a tím i zvýšení kvality služeb poskytovaných jeho klientům.

Společnost Algotech BSC se rozhodla technicky podpořit příspěvkovou organizaci statutárního města Ostravy Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením, která poskytuje sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným, vycházející z jejich individuálních potřeb, a to jak ve formě pobytových, tak ambulantních nebo terénních služeb.

"Jsme velmi rádi, že můžeme pomoci tam, kde je potřeba", říká generální ředitel společnosti Algotech BSC František Zeman. Pro zaměstnance a klienty Čtyřlístku je nutností dokonale fungující telefonické spojení. Společnost Algotech BSC proto věnovala organizaci Čtyřlístek podpůrné zařízení ke zlepšení technologického vybavení telefonního subsystému centra.

"Kvalitní telefonní spojení je pro nás opravdu velmi důležité, a to jak vnitřní spojení mezi zaměstnanci, mezi zaměstnanci a klienty, tak vnější - pro spojení klientů s jejich blízkými, pro spojení příbuzných našich klientů s našimi zaměstnanci. Díky této modernizaci budou i tyto naše služby kvalitnější," uvedl PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace Čtyřlístek.

Společnost Algotech BSC je dynamicky rostoucí společnost a stejně jako celá nadnárodní korporace Algotech, jejíž je součástí, chce zákazníkům dodávat kvalitní produkty a služby, ale zároveň si je vědoma i své společenské odpovědnosti.

Článek ze dne 8. dubna 2011 - pátek

Další články od ALGOTECH, s.r.o.