logo

VoIP AlgoSYS: sw pro monitoring dostupnosti a výkonu hlasových služeb ve finále soutěže IT Produkt roku

Produkt pro monitoring VoIP AlgoSYS postoupil do finále soutěže IT Produkt roku 2011 v kategorii Nástroje pro správu. AlgoSYS monitoruje kvalitu, dostupnost, výkon hlasových služeb, rychle reaguje na vyvstalé události a přináší časové úspory při řešení problému i samotných nákladů.

AlgoSYS je softwarovým produktem společnosti Algotech BSC, který monitoruje kvalitu, dostupnost a výkon hlasových služeb. Produkt je mimořádně uživatelsky přívětivý a vedle grafi ckých výstupů vlastního monitoringu zajišťuje eskalaci problémů zasláním výstrahy v případě jejich výskytu. Vedle grafických výstupů vlastního monitoringu zajišťuje eskalaci problémů zasláním výstrahy v případě jejich výskytu.

AlgoSYS okamžitě informuje o překročení prahových hodnot, čímž je zajištěna i případná prevence potenciálního problému. Podle předem nastavené matice jsou informováni klíčoví zaměstnanci provozu, čímž se snižuje čas nutný k odstranění problému.

Řešení dále monitoruje kvalitu, dostupnost a výkon hlasových služeb dohledovaných zařízení, čímž umožňuje sledovat jejich stav v reálném čase i za uplynulé období. Nabízí také přehledné grafické výstupy o kvalitě hlasových služeb a jejích parametrech.

"Postup do finále potvrdil správnost našeho směru. Produkt jsme navrhli a vyvíjeli tak, aby zaplnil na trhu díru, která zde reálně existovala, a pomohl našim zákazníkům řešit problémy v  této oblasti a šetřit jejich náklady", říká František Zeman - generální ředitel společnosti Algotech BSC pro Českou a Slovenskou republiku.

"Produkt AlgoSys je novinkou na českém trhu a z ocenění máme opravdu radost", dodává Martina Koutníková - Marketing Manager společnosti. "Věříme, že stejnou radost udělá i našim současným a potenciálním zákazníkům. A navíc - umíme ho přizpůsobit požadavkům zákazníka a jeho firemní grafiky", dodává.

VoIP AlgoSYS - klíčové vlastnosti:

Další články k tématům - AlgoSys - analýza - Avaya - monitoring - SQL - telefonie - VoIP - František Zeman - Martina Koutníková

Článek ze dne 24. října 2011 - pondělí

Další články od ALGOTECH, s.r.o.