logo

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Spotřebitelé poukazují na to, že podmínky ústně sjednané na kamenné pobočce s prodejci operátorů často neodpovídají následně skutečně poskytovaným službám a jejich ceně. ČTÚ se však setkal i se stížnostmi na hrubé, neslušné či jinak neprofesionální jednání těchto zaměstnanců.

V poslední době se často na ČTÚ obrací spotřebitelé, kteří se v souvislosti s návštěvou některé z kamenných poboček operátorů setkali s problematickým jednáním jejich zaměstnanců.

V případě smluv o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřených na kamenných pobočkách poskytovatelů je nutné připomenout, že na rozdíl od distančního uzavření smlouvy (pomocí internetu nebo přes telefon), nesvědčí spotřebitelům u takto sjednaných smluv lhůta 14 dnů pro odstoupení.

Pokud tedy spotřebitel až následně zjistí, že se skutečné parametry dodávané služby, včetně ceny, liší od toho, na čem se s prodejcem operátora na pobočce ústně dohodl, nelze bohužel práva na odstoupení využít.

To však neznamená, že spotřebitelé v takových případech nemají žádné prostředky ochrany, byť jejich uplatnění může být dle konkrétních okolností i poměrně komplikované.

Vzhledem ke skutečnosti, že jednání na pobočkách zpravidla nejsou nijak zaznamenávána, může v případě jednání mezi čtyřma očima vzrůst riziko užití nekalé obchodní praktiky ze strany prodejce, byť ke sporům ohledně obsahu uzavírané smlouvy může dojít i bez nekalého úmyslu, vinou nedorozumění.

ČTÚ je v případě užití nekalých praktik kompetentní postihovat toto zakázané jednání ve veřejnoprávní rovině a v přestupkovém řízení. Dále je zmocněn i k tomu, aby v rovině soukromoprávní rozhodoval případné spory o to, jaké podmínky byly mezi zákazníkem a zástupcem operátora na pobočce sjednány, resp. o to, jaký je skutečný obsah smlouvy.

Je však třeba upozornit, že v případě obou typů řízení je vždy nutné důkazy spolehlivě prokázat skutkový stav.

V dané souvislosti proto ČTÚ spotřebitelům doporučuje jednání na pobočkách poskytovatelů nepodcenit a předem se na ně připravit, především si ujasnit, s jakým konkrétním požadavkem chtějí pobočku poskytovatele navštívit, pokud se jednání vyvine v obchodní nabídku, vždy pečlivě zvážit, zda nabízenou službu (či zařízení) skutečně využijí atd.

Právě s ohledem na často obtížně prokazatelný průběh ústního jednání ČTÚ doporučuje, je-li to v možnostech spotřebitelů, požádat o asistenci při jednání další osobu (rodinného příslušníka, přítele, spolubydlícího apod.), který by v případě vzniku sporu o obsah smlouvy, případě vzniku podezření na užití nekalé obchodní praktiky, mohl tvrzení spotřebitele dosvědčit.

Ve druhém zmíněném případě, pokud se spotřebitelé na kamenné pobočce poskytovatelů setkají s vulgárním, či neurvalým chováním prodejců, ČTÚ doporučuje obrátit se se stížností na jejich nadřízené a případně podat takovou stížnost přímo samotnému poskytovateli.

Další články k tématům - operátor - smlouva - spotřebitel - zaměstnanci

Článek ze dne 5. září 2020 - sobota

Další články od Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Nabídka zaměstnání