logo Český telekomunikační úřad

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Spotřebitelé poukazují na to, že podmínky ústně sjednané na kamenné pobočce s prodejci operátorů často neodpovídají následně skutečně poskytovaným službám a jejich ceně. ČTÚ se však setkal i se stížnostmi na hrubé, neslušné či jinak neprofesionální jednání těchto zaměstnanců.

V poslední době se často na ČTÚ obrací spotřebitelé, kteří se v souvislosti s návštěvou některé z kamenných poboček operátorů setkali s problematickým jednáním jejich zaměstnanců.

V případě smluv o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřených na kamenných pobočkách poskytovatelů je nutné připomenout, že na rozdíl od distančního uzavření smlouvy (pomocí internetu nebo přes telefon), nesvědčí spotřebitelům u takto sjednaných smluv lhůta 14 dnů pro odstoupení.

Pokud tedy spotřebitel až následně zjistí, že se skutečné parametry dodávané služby, včetně ceny, liší od toho, na čem se s prodejcem operátora na pobočce ústně dohodl, nelze bohužel práva na odstoupení využít.

To však neznamená, že spotřebitelé v takových případech nemají žádné prostředky ochrany, byť jejich uplatnění může být dle konkrétních okolností i poměrně komplikované.

Vzhledem ke skutečnosti, že jednání na pobočkách zpravidla nejsou nijak zaznamenávána, může v případě jednání mezi čtyřma očima vzrůst riziko užití nekalé obchodní praktiky ze strany prodejce, byť ke sporům ohledně obsahu uzavírané smlouvy může dojít i bez nekalého úmyslu, vinou nedorozumění.

ČTÚ je v případě užití nekalých praktik kompetentní postihovat toto zakázané jednání ve veřejnoprávní rovině a v přestupkovém řízení. Dále je zmocněn i k tomu, aby v rovině soukromoprávní rozhodoval případné spory o to, jaké podmínky byly mezi zákazníkem a zástupcem operátora na pobočce sjednány, resp. o to, jaký je skutečný obsah smlouvy.

Je však třeba upozornit, že v případě obou typů řízení je vždy nutné důkazy spolehlivě prokázat skutkový stav.

V dané souvislosti proto ČTÚ spotřebitelům doporučuje jednání na pobočkách poskytovatelů nepodcenit a předem se na ně připravit, především si ujasnit, s jakým konkrétním požadavkem chtějí pobočku poskytovatele navštívit, pokud se jednání vyvine v obchodní nabídku, vždy pečlivě zvážit, zda nabízenou službu (či zařízení) skutečně využijí atd.

Právě s ohledem na často obtížně prokazatelný průběh ústního jednání ČTÚ doporučuje, je-li to v možnostech spotřebitelů, požádat o asistenci při jednání další osobu (rodinného příslušníka, přítele, spolubydlícího apod.), který by v případě vzniku sporu o obsah smlouvy, případě vzniku podezření na užití nekalé obchodní praktiky, mohl tvrzení spotřebitele dosvědčit.

Ve druhém zmíněném případě, pokud se spotřebitelé na kamenné pobočce poskytovatelů setkají s vulgárním, či neurvalým chováním prodejců, ČTÚ doporučuje obrátit se se stížností na jejich nadřízené a případně podat takovou stížnost přímo samotnému poskytovateli.

Další články k tématům - operátor - smlouva - spotřebitel - zaměstnanci

Článek Český telekomunikační úřad ze dne sobota 5. září 2020

Další články od Český telekomunikační úřad

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nabídka zaměstnání