logo KASPERSKY LAB CZECH REPUBLIC

Jak řeší starší ročníky uživatelů problémy v IT

Starší lidé se často potýkají i s úkony, které ostatní považují za banální - třeba odeslání e-mailu s přílohou nebo online nákupy. S vytvořením bezpečného hesla či odhalením phishingového e-mailu pak mívají starší ročníky opravdový problém.

S problémy okolo digitálních technologií se téměř každý den musí vypořádat 37% Čechů starších 46 let. To je velký nepoměr k pouze 5% lidí mezi 18 a 45 lety.

Někteří respondenti nad 46 let v průzkumu uvedli, že jsou za vyřešení IT problému ochotni zaplatit odborníkům. K takovému kroku se v minulosti uchýlilo 25% z nich.

Daleko častěji ale o pomoc žádají své blízké. Více než polovina (53%) se obrací s prosbou o pomoc na své děti, 18% na své partnery a 16% na mladší přátele. Zajímavé ale je, že za prokázanou službu a vytržení technologického trnu z paty svým blízkým velká část dotázaných nepoděkuje jinak než slovně.

36% jednoduše poděkuje a celou záležitost nechají být. Čtvrtina jich situace naopak ještě využije a svých zachránců se zeptá, zda jim příště zase budou ochotní pomoci.

Existují ale i rodiče či prarodiče, kteří se za pomoc s IT problémem revanšují uvařeným obědem či večeří (18%), malým dárkem (17%) nebo pozváním do restaurace (6%).

Děti nebo mladší kamarádi svým blízkým nejčastěji pomáhají s nakupováním na e-shopech nebo spravováním online bankovnictví. Asistenci s virtuálním nákupním košíkem někdy poskytlo 64% dotázaných Čechů.

Jako druhou nejčastější aktivitu v oblasti první IT pomoci Češi uvádějí přenastavení nebo zabezpečení WiFi (57%).

Protože má internet spoustu temných koutů plných nástrah, pomáhá hodně Čechů svým blízkým i s nainstalováním a používáním bezpečnostních řešení (46%).

Z uvedených aktivit je patrné, že starší generace mají obavy z bezpečného užívání internetu. Nechtějí, aby jejich osobní informace skončily v rukách počítačových pirátů nebo aby peníze za nákup poslali na špatné konto.

Digitálním technologiím se ale nebrání - za děsivé je označila jen 4%. Naopak za důležité pro každodenní činnosti je označilo 58% Čechů starších 46 let.

17% si jich ale také uvědomuje, že bez pomoci bližních by nejspíše nebyli schopni některé technologie používat správně.

Aby se starší ročníky staly nezávislejší na dětech v používání moderních technologií a mohly maximálně využívat výhody nakupování z domova nebo kontaktu s blízkými, připravila společnost Kaspersky stručné návody, jak se na internetu pohybovat bezpečně.

Jak bezpečně nakupovat online:

Jak si vytvořit silné heslo:

Další články k tématům - bezpečnost - email - eshop - internet - online - pomoc - průzkum - rodiče - WiFi

Článek KASPERSKY LAB CZECH REPUBLIC ze dne 27. června 2019 - čtvrtek

Další články od KASPERSKY LAB CZECH REPUBLIC