logo

Analýza dat tvoří budoucnost obchodních rozhodnutí

Podle poslední studie vytvořené společností IBM vyplývá, že se stále více obchodních procesů a rozhodnutí opírá o výsledky správné analýzy dat. Firmy se spoléhají na vypovídací hodnotu velkého množství informací, které existují ve všech společnostech a neustále přibývají.

Společnost IBM nedávno uveřejnila jednu z částí série studií nazvanou "The Essential CIO", která obsahuje výsledky z rozhovorů s více než 3000 IT manažery. Jejím úkolem je popsat nové a již využívané trendy ve světě IT technologií. Hlavní tématem této práce je významná změna specializace IT oddělení.

Stále složitější obchodní procesy se nevyhýbají žádné společnosti na světě. Firmy se ve většině případů orientují na analýzu svých zákazníků nebo potencionálních klientů. S tím jsou spjaté problémy s rozborem a pochopením obrovského vzorku dat, které tyto organizace mají k dispozici. Mezi příklady takové analýzy patří určení vlastností a charakteristik chování cílových zákazníků, vyhledávání neplatících klientů nebo i určení nejefektivnějšího umístění prodejny.

Studie IBM rozděluje IT na čtyři různé typy zaměření podle specifických požadavků jednotlivých společností. Vysvětluje, že nejvíce vyžadovanými procesy po IT manažerech se stává právě přeměna dat do informací a poté informací do obchodního procesu. Klasické technologické úkoly se přenechávají externím společnostem, aby se firemní IT mohly plně věnovat nově zadávaným úkolům, jako jsou master data management, analýza dat o zákaznících, skladování a rozbor dalších dat.

"Největším přínosem je, když jste schopni bezpečně poskytnout správná data správným lidem a tím zajistit efektivnost, stabilitu a správnost obchodních rozhodnutí," přidává k této studii Jan Řehák, ředitel společnosti SPSS CR. Až 83 procent IT manažerů dnes považuje využití business intelligence a analýzy dat za klíčové řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Významný posun v této oblasti analýzy dat má za sebou například ČSOB. ČSOB cítila potřebu lépe porozumět skrytým vztahům mezi charakteristikami klientů a jejich schopností plnit své závazky. ČSOB se rozhodla využít výhody, které by jí přinesl systém skórování klientů, proto za pomocí řešení IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler vznikla vůbec první generace skórovacích karet.

Po úspěšném zavedení řešení IBM SPSS a sérii školení je ČSOB schopna mnohem efektivněji automatizovat časově náročné analytické činnosti a tím získat jasnou konkurenční výhodu. O úspěchu tohoto projektu svědčí i to, že ČSOB využívá programů IBM SPSS i k dalším využitím, jako je například tvorba cílených marketingových kampaní pro klienty banky.

Další články k tématům - analýza - CIO - ČSOB - management - marketing - Modeler - Statistics - studie - Jan Řehák

Článek ze dne 7. června 2011 - úterý

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.