logo

Zdravotnické organizace si předepisují software IBM SPSS predictive analytics

Společnost SPSS, an IBM Company, podporuje nový trend v lékařství – medicínu založenou na záznamech (Evidence-Based Medicine, EBM), která je založena na pokrokovém způsobu zlepšování péče o pacienta a řízení rizik.

Medicína založená na záznamech kombinuje informace ze zdravotnických databází a z předchozích i současných lékařských případů se zdravotnickou historií daného pacienta a informacemi o jeho současných obtížích a tím zdokonaluje proces rozhodování o lékařské péči. Využitím nástrojů predictive analytics přispívají lékaři k zdokonalení medicíny lepší volbou léčby, snížením doby potřebné na zotavení pacienta nebo lepším rozmístěním zdravotnického personálu.

Software IBM SPSS predictive analytics využívají zdravotnické organizace po celém světě za účelem zvyšování výkonnosti a snižování nákladů. Software predictive analytics pomáhá zdravotnickým organizacím také při řízení rizik tím, že dává vedení nemocnic i lékařům jasný přehled o operačních komplikacích a míře úmrtnosti. Tento software může například poskytnout informaci o tom, zda je pacient vhodným kandidátem pro kardiochirurgický zákrok či nikoliv, neboť na základě analýzy zdravotního stavu pacienta a lékařských záznamů dokáže predikovat úspěšnost operace.

Jan Řehák, ředitel společnosti SPSS CR, říká : "Software predictive analytics by se měl stát samozřejmou součástí medicíny. Tento software umožňuje vytvoření analytické diagnózy, která na základě záznamů stanoví osobní doporučení pro péči o pacienta. SPSS napomáhá zvyšování efektivnosti ve zdravotnictví tím, že zvyšuje účinnost využití lékařských záznamů a dat o pacientech s cílem určit nejlepší léčbu za použití těch nejvhodnějších prostředků."

Jitka Šemnická, radiologický fyzik Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce, říká : "Software IBM SPSS používáme především při hodnocení výsledků léčby mozkových nádorů. Práce s tímto nástrojem je poměrně intuitivní a po obsažení základních pracovních návyků lze v rychlém časovém intervalu obdržet kvalitní výsledky. Software IBM SPSS nám navíc pomohl zvýšit prestiž našeho pracoviště. Řada výsledků byla prezentována v zahraničních i českých odborných časopisech."

Léčebná metoda, kterou Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce svým pacientům poskytuje, je velmi úzce specializovaná. Při léčbě pacientů se používá přesně cílené ozařování pomocí Leksellova gama nože. Ročně zde bývá ošetřeno okolo 800 pacientů, čímž se toto oddělení řadí k nejaktivnějším pracovištím svého druhu ve světovém měřítku. "V České republice jde o jediné pracoviště svého druhu a je proto nutné provádět pravidelné hodnocení úspěchů či komplikací léčby. Výsledky slouží nejen k porovnání s jinými metodami, ale také pro porovnání s výsledky jiných, zahraničních, pracovišť," doplňuje Jitka Šemnická.

Článek ze dne 23. března 2010 - úterý

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.

ACREA CR představuje dataminingový nástroj IBM SPSS Modeler 16

ACREA CR je Advanced Business Partnerem IBM

SPSS CR se mění na ACREA CR

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Praktická cvičení v modulu Statistics Base

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Základy modulu IBM SPSS Statistics Base

Analýza dat tvoří budoucnost obchodních rozhodnutí

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Výběrová šetření, jejich plánování a praxe

Software v boji proti kriminalitě a zločinu

Letní škola marketingového výzkumu

Evropští odborníci na Predictive Analytics míří do Říma

Rexer Analytics již potřetí zhodnotil roli data miningu v organizacích

RFM analýza, první krok na cestě k segmentaci zákazníků

Zdravotnické organizace si předepisují software IBM SPSS predictive analytics

IBM SPSS predictive analytics pomáhá bankám zlepšit vztahy se zákazníky

Společenská odpovědnost firem se nevytrácí ani za současné ekonomické situace

IBM SPSS Statistics 18 Direkt Marketing, nová verze statistického softwaru

Novým vlastníkem SPSS je IBM

Investice do vzdělání se vyplatí i v těžkých dobách

Software Smartreader od SPSS jako bonus

Letní škola data miningu SPSS s lektory ČVUT

SPSS CR a SCC organizují v Praze letní školu marketingového výzkumu

Software od SPSS podporuje platformu HP Neoview

Nová verze PASW Collaboration Deployment Services 4

Dataminingovými nástroji proti terorismu

SPSS Inc. získala ocenění 2009 SAP Pinnacle Award

Proti nezaměstnanosti lze úspěšně bojovat navzdory ekonomické recesi

SPSS se zaměřuje na komerční sféru

SPSS představuje novou verzi špičkového dataminingového nástroje

Obchodníci ignorují nebezpečí zadluženosti svých zákazníků

SPSS rebranduje kompletní produktové portfolio

Ocenění pro software SPSS

Softwarem proti finanční kriminalitě

Jak si udržet zákazníky i v době krize

Druhý ročník nezávislého datamingového výzkumu společnosti Rexer Analytics

K cestě do Bílého domu pomáhal Baraku Obamovi i analytický software