logo

Obchodníci ignorují nebezpečí zadluženosti svých zákazníků

Průzkum zadluženosti spotřebitelů, který na zadání společnosti SPSS Inc. zrealizovala agentura Vanson Bourne, ukázal, že se velká část obchodníků nechrání před hrozbou nesplacených pohledávek svých zákazníků. Výzkum byl mezi obchodníky proveden za účelem zhodnocení jejich postoje k zadluženosti zákazníků v období ekonomické krize.

Celých 36 % dotázaných obchodníků se nechrání ani tím, že by proaktivně kontrolovalo historii zadluženosti nebo úvěrové záznamy svých zákazníků v databázi.

"V období, kdy české domácnosti dluží přes 883 miliard, by obchodníci měli na finanční závazky svých zákazníků shlížet zvlášť citlivě. Doba výrazných slev totiž může mnohé zákazníky zlákat k přeceňování svých dalších výdajů," říká Jan Řehák, ředitel a jednatel SPSS CR. Zvýšené riziko vysokých dluhů a pohledávek roste úměrně s ekonomickým poklesem a lze proto předpokládat, že se v současné hospodářské situaci tento trend výrazněji projeví. Obchodníci by se tedy měli snažit identifikovat zákazníky, kteří nejsou schopni splácet své dluhy.

Z průzkumu také vyplynulo, že 68% obchodníků v současnosti dává přednost zeštíhlování provozních nákladů před zvyšováním výnosů a zisků. Pouze 7% respondentů uvedlo, že se aktuálně soustředí především na výběr značně vysokých dluhů, a dává jim přednost před ostatními obchodními pohledávkami.

Predictive Analytics software, který analyzuje zákaznická data pro obchodní rozhodování umožňuje organizacím identifikovat možné riziko spojené s existujícími a potencionálními zákazníky. Může správně zhodnotit úvěruschopnost zákazníků, takže vystavení společnosti riziku může být minimalizováno.

"Firmy by si měly uvědomit, že investice do nových technologií jsou především zárukou dlouhodobé finanční stability. To se může zdát být v době úsporných opatření, která řada firem již zavedla, jen těžce představitelné, výsledky jsou však viditelné již v krátkém období a v dlouhodobějším horizontu mluvíme o skutečných úsporách," vysvětluje Jan Řehák z SPSS CR. "Získání zákazníků, kteří neplatí své dluhy je rychlou cestou, jak si vybudovat záporný kapitál. Neprověřování potencionálního zákazníka, který může mít špatnou splátkovou morálku, je proto podle mého názoru krátkozraká a ristkantní strategie."

Další články k tématům - dluhy - finanční - obchodníci - SPSS - zadluženosti - zákazníků - Jan Řehák

Článek ze dne 23. dubna 2009 - čtvrtek

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.

ACREA CR představuje dataminingový nástroj IBM SPSS Modeler 16

ACREA CR je Advanced Business Partnerem IBM

SPSS CR se mění na ACREA CR

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Praktická cvičení v modulu Statistics Base

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Základy modulu IBM SPSS Statistics Base

Analýza dat tvoří budoucnost obchodních rozhodnutí

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Výběrová šetření, jejich plánování a praxe

Software v boji proti kriminalitě a zločinu

Letní škola marketingového výzkumu

Evropští odborníci na Predictive Analytics míří do Říma

Rexer Analytics již potřetí zhodnotil roli data miningu v organizacích

RFM analýza, první krok na cestě k segmentaci zákazníků

Zdravotnické organizace si předepisují software IBM SPSS predictive analytics

IBM SPSS predictive analytics pomáhá bankám zlepšit vztahy se zákazníky

Společenská odpovědnost firem se nevytrácí ani za současné ekonomické situace

IBM SPSS Statistics 18 Direkt Marketing, nová verze statistického softwaru

Novým vlastníkem SPSS je IBM

Investice do vzdělání se vyplatí i v těžkých dobách

Software Smartreader od SPSS jako bonus

Letní škola data miningu SPSS s lektory ČVUT

SPSS CR a SCC organizují v Praze letní školu marketingového výzkumu

Software od SPSS podporuje platformu HP Neoview

Nová verze PASW Collaboration Deployment Services 4

Dataminingovými nástroji proti terorismu

SPSS Inc. získala ocenění 2009 SAP Pinnacle Award

Proti nezaměstnanosti lze úspěšně bojovat navzdory ekonomické recesi

SPSS se zaměřuje na komerční sféru

SPSS představuje novou verzi špičkového dataminingového nástroje

Obchodníci ignorují nebezpečí zadluženosti svých zákazníků

SPSS rebranduje kompletní produktové portfolio

Ocenění pro software SPSS

Softwarem proti finanční kriminalitě

Jak si udržet zákazníky i v době krize

Druhý ročník nezávislého datamingového výzkumu společnosti Rexer Analytics

K cestě do Bílého domu pomáhal Baraku Obamovi i analytický software