logo

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Praktická cvičení v modulu Statistics Base

Společnost SPSS ČR pořádá ve dnech 24.6. a 19.12. 2011 odborný kurz se zaměřením na uživatele, kteří postrádali možnost důkladně si procvičit ovládání softwaru IBM SPSS Statistics a získat tak větší jistotu a sebedůvěru v samostatné analýze dat.

Kurz je zaměřen na uživatele, kteří si chtějí připomenout nebo ověřit své schopnosti ovládání programu na praktických aplikacích. Cvičení je založeno na řešení komplexních příkladů v IBM SPSS Statistics Base - od přípravy datové matice až po jednoduché analýzy. Účast speciálně doporučujeme v návaznosti na kurzy "Základy modulu Statistics Base" nebo "Vizualizace a reportování statistických dat" jako možnost doplnění a procvičení probírané látky.

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí kurzu jsou základní zkušenosti s analýzou dat v IBM SPSS Statistics Base. Nejedná se o systematickou výuku ovládání programu, ale o aplikaci dovedností a procvičování na praktických příkladech.

Kurz proběhne formou řešení konkrétní případové studie v interaktivním, lektorem řízeném procesu s důrazem na samostatné řešení dílčích úseků a společné vyhodnocení.

Program kurzu - procvičování praktických dovedností:

Termín konání kurzu je ve dnech 24.6. a 19.12. 2011, 9:00 - 16:30 hod (1 den = 8 výukových hodin), cena kurzu je 4900 Kč + 20 % DPH. Lektorem kurzu je Mgr. Lubomíra Červová (odborný garant kurzu). Kurz se koná v Centru výuky SPSS CR, Krakovská 7, Praha 1.

Další články k tématům - analýza - kurz - vizualizace - výuka

Článek ze dne 9. června 2011 - čtvrtek

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.