logo

Rexer Analytics již potřetí zhodnotil roli data miningu v organizacích

Třetí ročník nezávislého dataminingového výzkumu společnosti Rexer Analytics potvrdil, že nejoblíbenějším nástrojem data minerů je stále software IBM SPSS Modeler. Nejpoužívanějším reportovacím nástrojem je IBM SPSS Statistics.

Do výzkumu, který potvrdil důležitou úlohu data miningu v procesech společností, se zapojilo 710 respondentů z 58 zemí. Výzkum se týkal potřeb, preferencí a nových pohledů dataminingových profesionálů.

A co výzkum ukázal :

Největší výzvy pro data minery představují nekvalitní data, vysvětlování přínosu data miningu ostatním a obtížný přístup k datům. Oproti výsledkům loňského ročníku se však v případě nekvalitních dat a obtížného přístupu k datům počet těchto problémů snížil.

Jan Řehák, ředitel společnosti SPSS CR, říká : "Největším přínosem pro firmy je využití data miningu pro strategické i operativní rozhodování. V dnešní době, kdy řídící management potřebuje rychlé odpovědi na své otázky, se bez predikovaných předpovědí opírajících se o obchodní či prodejní zkušenosti neobejdeme. Důležitým impulzem je také stále zvyšující se potřeba a realizace sdílení získaných dat a výsledků, tedy skutečnost, že dataminingové výstupy lze zpracovat napříč všemi odděleními organizací či firem."

Další články k tématům - Analytics - data - IBM - miningu - Rexer - software - SPSS - výzkum - Jan Řehák

Článek ze dne 15. dubna 2010 - čtvrtek

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.