logo

Software v boji proti kriminalitě a zločinu

Specializované softwarové nástroje pomáhají policii v prevenci i odhalování zločinů. Jde zejména o prediktivní analýzy a data mining, kdy je mořné pomocí sběru dat s následným vytvářením predikcí lidského chování získat modely a předpovědí chování lidí porušujících zákon.

Českou společnost trápí stále se zvyšující kriminalita. Jak vyplývá ze statických údajů Policie ČR, stoupl za první pololetí tohoto roku ve srovnání s prvním pololetím roku loňského celkový počet krádeží vloupáním o 2.711 případů (8,47 %) a celkový počet násilných činů o 776 případů (7,37 %). Řada měst a krajů se proti tomuto nárůstu rozhodla bojovat a nechala například zřídit nové kamerové systémy či vyzvala občany ke spolupráci.

Jak však ukazují zkušenosti společnosti SPSS CR, dá se proti zvýšené kriminalitě úspěšně bojovat také pomocí speciálního softwaru. Své zkušenosti s tím má například policie z anglického Manchesteru, jež patří s celkovým počtem 7000 policistů ochraňujících 2,5 mil. občanů k největším policejním útvarům Velké Británie. Díky specializovaným nástrojům pro sběr dat a vytváření následných predikcí lidského chování se policii v Manchesteru podařilo nejen snížit pouliční nepokoje a celkovou kriminalitu, ale přihlásily se jim také stovky občanů jako dobrovolníci pro spolupráci.

"Specializované softwarové nástroje jako jsou data mining a prediktivní analýzy se v České republice používají k odhalování podvodů a jiných kriminálních činů zejména v komerční sféře. Zkušenosti ze zahraničí však potvrzují, že lze tyto metody převést i do státní sféry a do boje proti kriminalitě. Nejdůležitějším faktorem přitom zůstává vytvořit z dostupných údajů o kriminálních či násilných trestných činech jistý model, na jehož základě bude možné předpovídat budoucí chování lidí porušujících zákon," říká Jan Řehák, ředitel a jednatel SPSS CR.

Na základě predikce kriminálního chování by bylo dle SPSS CR také v českých podmínách možné rozmístit policejní hlídky efektivněji a uvolněné kapacity naopak použít na místech, kde je výskyt kriminality vyšší. Kromě toho by se nasazením data miningu do práce policie ošetřil další, neméně důležitý faktor, kterým je motivace policistů. Jak potvrzují průzkumy ze zahraničí, jsou policisté používající dataminingové nástroje úspěšnější, a to nejen co se prevence týče, ale vykazují také vyšší procento objasněných zločinů a trestných činů. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na veřejné mínění o policii, jež je v těchto případech z velké části pozitivní, což potvrzuje i průzkum z Manchesteru.

Další články k tématům - analýza - datamining - kriminalita - policie - průzkum - zločin - Jan Řehák

Článek ze dne 14. září 2010 - úterý

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.