logo

Investice do vzdělání se vyplatí i v těžkých dobách

Průzkum o vzdělávání zaměstnanců, který na zadání společnosti SPSS CR provedla výzkumná agentura SC&C, ukázal, že téměř dvě třetiny dotázaných manažerů raději spolupracuje se zkušenými a kvalifikovanými spolupracovníky než s mladými a nezkušenými lidmi.

Výzkum, kterého se zúčastnilo 131 vrcholových manažerů, byl zaměřen na zjištění situace kolem vzdělávání a rekvalifikace v době hospodářské recese.

56 % manažerů v něm uvedlo, že v současné ekonomické situaci spoléhá především na zkušené a v praxi ostřílené pracovníky, kdežto na mladé a nezkušené pracovníky, kteří se však dokáží rychle přizpůsobit, se spoléhá pouze 24 % dotázaných. Důvodem je jistě i to, že vysoce proškolení zaměstnanci jsou jistotou jak pro firmy samotné, které tak získávají konkurenční výhodu na trhu, tak pro zaměstnance, kteří se nemusí bát ztráty zaměstnání, protože se stávají pro společnost nepostradatelnými.

Z průzkumu dále vyplynulo, že 59 % respondentů investuje do vzdělání lidí v metodách řízení jako jsou psychologie, komunikační techniky, řízení týmů atp. a 55 % investuje do školení, která naučí zaměstnance pracovat s daty a databázemi. 60 % manažerů přitom uvedlo, že se rozhoduje na základě tvrdých dat a moderních výzkumných metod.

Podle průzkumu jsou nejdůležitějšími kroky pro překonání krize investice do oblastí, které přinesou budoucí úspěch - tedy především do softwarových nástrojů, které umožní získat rychlé informace potřebné pro lepší rozhodování, a také zvyšování informační gramotnosti zaměstnanců.

"Jelikož se naše společnost SPSS CR specializuje také na odborné kurzy a školení v oblasti statistiky, data miningu a marketingového výzkumu, zajímalo nás, jak se samotní manažeři staví k otázce vzdělávání právě v době ekonomické krize. Výsledky průzkumu potvrdily, že pro velkou část firem jsou investice do vzdělání tou správnou cestou, jak posílit znalosti svých zaměstnanců, což znamená i v této turbulentní době obrovskou konkureční výhodu," říká Jan Řehák, ředitel SPSS CR.

Otázka dosažení vyrovnaného poměru mezi zkušenými loajálními odborníky a mladými talenty v dnešní nepříznivé době, ale i v budoucím vývoji nabývá na významu. Výjimkou proto nejsou aktivity, kdy odborníci z praxe prohlubují spolupráci s vysokými školami za účelem specializovaných odborných kurzů. V tomto směru je příkladem i nově nastolená spolupráce SPSS CR s lektory ČVUT při kurzu data miningu.

Další články k tématům - investice - průzkumu - SPSS - vzdělání - zaměstnanců - Jan Řehák

Článek ze dne 27. října 2009 - úterý

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.