logo

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Výběrová šetření, jejich plánování a praxe

Společnost SPSS ČR pořádá ve dnech 13. - 14.6. 2011 odborný kurz, který je zaměřen na teoretické a praktické provedení základními fázemi plánování a realizace výběrových šetření. Kurz je určen všem zájemcům, kteří se podílejí na organizaci, plánování, realizaci nebo zpracování dat z výběrových šetření a chtějí tomuto procesu lépe porozumět.

Účastníci kurzu se dozví, jak zvolit rozsah výběrového souboru tak, aby získané závěry měly požadovanou přesnost. Naučí se pracovat s různými typy výběrů a rozeznat situace, kdy je vhodné tyto metody použít. V průběhu kurzu bude také ukázáno, jak zajistit reprezentativnost výběru. Posluchači se dále seznámí s principem a konstrukcí designových i poststratifikačních vah. Naučí se výzkum vyhodnotit, získat potřebné odhady a korektně vyjádřit jejich přesnost na základě designu výběru.

Zkušenosti z kurzu využijí zaměstnanci marketingu, pracovníci výzkumných firem i analytici a výzkumníci v ostatních oborech, kteří analyzují výběrová data a chtějí, aby jejich závěry byly přesné a korektně odvozené. Kurz je adresován rovněž těm, kteří si provedení výzkumu objednávají u výzkumných agentur, chtějí se naučit efektivně zadat a formulovat své požadavky i mít možnost kontrolovat kvalitu výzkumu.

Program kurzu:

Termín konání kurzu je 13. - 14.6.2011, 9:00 - 16:30 hod (2 dny = 16 výukových hodin), cena kurzu je 9300 Kč + 20 % DPH. Lektory kurzu jsou Mgr. Lubomíra Červová (odborný garant kurzu), doc. RNDr. Jan Řehák a Mgr. Eliška Kalinová. Kurz se koná v Centru výuky SPSS CR, Krakovská 7, Praha 1.

Článek ze dne 6. června 2011 - pondělí

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.