logo

Společenská odpovědnost firem se nevytrácí ani za současné ekonomické situace

Výzkum společnosti SPSS, předního světového dodavatele řešení a softwaru predictive analytics, jejímž novým vlastníkem je společnost IBM, zjistil, že ani tíživá ekonomická situace neutlumila pozitivní názor podniků na společenskou odpovědnost (CSR) a jejich postoj vůči charitě.

Z 300 odpovědí marketingových profesionálů, které SPSS získala během své pravidelné roadshow, vyplynulo, že společnosti zůstávají věrné svým investicím místních spolků i charit. 48 % respondentů z dotázaných společností věří, že postoje směrem k charitě a CSR zůstaly naprosto stejné nebo se dokonce od začátku recese zlepšily.

Jan Řehák, ředitel společnosti SPSS CR, řekl : "Vidím jako velmi povzbuzující fakt, že je CSR pro většinu společností stále tak důležité, i když se řada firem může momentálně potýkat s finančními problémy. Pro efektivní práci s CSR je pro firmy nejdůležitější, aby v rámci své CSR strategie efektivně vysvětlili své záměry i ve zbytku společnosti. Jen tehdy mohou firmy jako celek vidět a rozpoznat přínosy CSR."

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility - CSR) je koncept podnikání, který firmám umožňuje přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se chovat eticky. Vychází z předpokladu, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí, kvalitu života svých zaměstnanců, místní komunitu i společnost jako celek. CSR tak vlastně znamená udržení si ekonomického úspěchu a získání konkurenční výhody tím, že firma buduje svou dobrou pověst.

Respondenti byli v průzkumu také dotazováni na své znalosti ohledně sociální návratnosti investic (SROI). SROI je kvantitativní vyjádření toho, jak efektivně organizace využívají svůj kapitál a zdroje ke generování hodnot pro společnost. Výzkum odhalil, že celých 51 % obchodníků tento pojem nikdy neslyšelo.

SROI může pomoci organizacím maximalizovat jejich sociální vliv, pokud je vhodně měřen a zaznamenáván. Organizace mohou zvýšit své SROI také použitím softwaru predictive analytics IBM SPSS. Například první dětská charita zřízená ve Velké Británii k prevenci dětské šikany, Beatbullying, využívá software IBM SPSS ke zlepšení analýzy svých dat.

Technologie umožňuje charitě modelovat detailní profily dětí, u kterých je největší pravděpodobnost, že budou šikanovány a také jí pomáhá hodnotit a vytvářet reporty získaných dat. Beatbullying je nyní schopna sledovat behaviorální data a identifikovat tak jednotlivé rysy a trendy, které pak sdílí s vyučujícími, pracovníky komunitních center i s mládeží, a snaží se tak přispět celé společnosti.

Další články k tématům - analytics - Beatbullying - CSR - charitě - IBM - odpovědnost - situace - sociální - softwaru - SPSS - SROI - Jan Řehák

Článek ze dne 12. ledna 2010 - úterý

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.

ACREA CR představuje dataminingový nástroj IBM SPSS Modeler 16

ACREA CR je Advanced Business Partnerem IBM

SPSS CR se mění na ACREA CR

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Praktická cvičení v modulu Statistics Base

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Základy modulu IBM SPSS Statistics Base

Analýza dat tvoří budoucnost obchodních rozhodnutí

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Výběrová šetření, jejich plánování a praxe

Software v boji proti kriminalitě a zločinu

Letní škola marketingového výzkumu

Evropští odborníci na Predictive Analytics míří do Říma

Rexer Analytics již potřetí zhodnotil roli data miningu v organizacích

RFM analýza, první krok na cestě k segmentaci zákazníků

Zdravotnické organizace si předepisují software IBM SPSS predictive analytics

IBM SPSS predictive analytics pomáhá bankám zlepšit vztahy se zákazníky

Společenská odpovědnost firem se nevytrácí ani za současné ekonomické situace

IBM SPSS Statistics 18 Direkt Marketing, nová verze statistického softwaru

Novým vlastníkem SPSS je IBM

Investice do vzdělání se vyplatí i v těžkých dobách

Software Smartreader od SPSS jako bonus

Letní škola data miningu SPSS s lektory ČVUT

SPSS CR a SCC organizují v Praze letní školu marketingového výzkumu

Software od SPSS podporuje platformu HP Neoview

Nová verze PASW Collaboration Deployment Services 4

Dataminingovými nástroji proti terorismu

SPSS Inc. získala ocenění 2009 SAP Pinnacle Award

Proti nezaměstnanosti lze úspěšně bojovat navzdory ekonomické recesi

SPSS se zaměřuje na komerční sféru

SPSS představuje novou verzi špičkového dataminingového nástroje

Obchodníci ignorují nebezpečí zadluženosti svých zákazníků

SPSS rebranduje kompletní produktové portfolio

Ocenění pro software SPSS

Softwarem proti finanční kriminalitě

Jak si udržet zákazníky i v době krize

Druhý ročník nezávislého datamingového výzkumu společnosti Rexer Analytics

K cestě do Bílého domu pomáhal Baraku Obamovi i analytický software