logo

SPSS CR se mění na ACREA CR

Společnost SPSS CR oznamuje změnu obchodního názvu na ACREA CR. Za touto změnou názvu stojí především vývoj společnosti a její snaha přesněji vyjádřit svou dlouhodobou vizi a strategii.

Tým odborníků na SPSS ve společnosti ACREA CR chce ještě více využívat svých mnohaletých znalostí v oblasti statistiky, data miningu a analýzy dat a díky analytické kreativitě řešení SPSS prohloubit spolupráci s uživateli na vývoji nových, jedinečných řešení pro podporu obchodního, strategického a operativního rozhodování, stejně jako napomáhat úspěšné realizaci vědeckých výzkumů. Od tohoto cíle se také odvíjí její nový název - Analytical CREAtivity.

Zároveň se ACREA CR tímto více ztotožňuje s myšlenkou "chytřejší planety", kterou prosazuje společnost IBM. "Naše služby se budeme snažit orientovat především na řešení, která efektivně využívají finanční a lidské zdroje. Tedy optimálně alokovat finance a šetřit tak náklady, například na marketingové kampaně a maximalizovat své příjmy, díky důkladné znalosti svých klientů", popisuje strategii firmy ředitel Jan Řehák.

Společnost ACREA CR i nadále zůstává jediným distributorem softwaru IBM SPSS na území České i Slovenské republiky.

Další články k tématům - analýza - CREAtivity - finance - IBM - mining - Jan Řehák

Článek ze dne 24. srpna 2011 - středa

Další články od ACREA CR, spol. s r.o.