logo ACREA CR, spol. s r.o.

SPSS CR se mění na ACREA CR

Společnost SPSS CR oznamuje změnu obchodního názvu na ACREA CR. Za touto změnou názvu stojí především vývoj společnosti a její snaha přesněji vyjádřit svou dlouhodobou vizi a strategii.

Tým odborníků na SPSS ve společnosti ACREA CR chce ještě více využívat svých mnohaletých znalostí v oblasti statistiky, data miningu a analýzy dat a díky analytické kreativitě řešení SPSS prohloubit spolupráci s uživateli na vývoji nových, jedinečných řešení pro podporu obchodního, strategického a operativního rozhodování, stejně jako napomáhat úspěšné realizaci vědeckých výzkumů. Od tohoto cíle se také odvíjí její nový název - Analytical CREAtivity.

Zároveň se ACREA CR tímto více ztotožňuje s myšlenkou "chytřejší planety", kterou prosazuje společnost IBM. "Naše služby se budeme snažit orientovat především na řešení, která efektivně využívají finanční a lidské zdroje. Tedy optimálně alokovat finance a šetřit tak náklady, například na marketingové kampaně a maximalizovat své příjmy, díky důkladné znalosti svých klientů", popisuje strategii firmy ředitel Jan Řehák.

Společnost ACREA CR i nadále zůstává jediným distributorem softwaru IBM SPSS na území České i Slovenské republiky.

Další články k tématům - analýza - CREAtivity - finance - IBM - mining - Jan Řehák

Článek ACREA CR, spol. s r.o. ze dne středa 24. srpna 2011

Další články od ACREA CR, spol. s r.o.

ACREA CR představuje dataminingový nástroj IBM SPSS Modeler 16

ACREA CR je Advanced Business Partnerem IBM

SPSS CR se mění na ACREA CR

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Praktická cvičení v modulu Statistics Base

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Základy modulu IBM SPSS Statistics Base

Analýza dat tvoří budoucnost obchodních rozhodnutí

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Výběrová šetření, jejich plánování a praxe

Software v boji proti kriminalitě a zločinu

Letní škola marketingového výzkumu

Evropští odborníci na Predictive Analytics míří do Říma

Rexer Analytics již potřetí zhodnotil roli data miningu v organizacích

RFM analýza, první krok na cestě k segmentaci zákazníků

Zdravotnické organizace si předepisují software IBM SPSS predictive analytics

IBM SPSS predictive analytics pomáhá bankám zlepšit vztahy se zákazníky

Společenská odpovědnost firem se nevytrácí ani za současné ekonomické situace

IBM SPSS Statistics 18 Direkt Marketing, nová verze statistického softwaru

Novým vlastníkem SPSS je IBM

Investice do vzdělání se vyplatí i v těžkých dobách

Software Smartreader od SPSS jako bonus

Letní škola data miningu SPSS s lektory ČVUT

SPSS CR a SCC organizují v Praze letní školu marketingového výzkumu

Software od SPSS podporuje platformu HP Neoview

Nová verze PASW Collaboration Deployment Services 4

Dataminingovými nástroji proti terorismu

SPSS Inc. získala ocenění 2009 SAP Pinnacle Award

Proti nezaměstnanosti lze úspěšně bojovat navzdory ekonomické recesi

SPSS se zaměřuje na komerční sféru

SPSS představuje novou verzi špičkového dataminingového nástroje

Obchodníci ignorují nebezpečí zadluženosti svých zákazníků

SPSS rebranduje kompletní produktové portfolio

Ocenění pro software SPSS

Softwarem proti finanční kriminalitě

Jak si udržet zákazníky i v době krize

Druhý ročník nezávislého datamingového výzkumu společnosti Rexer Analytics

K cestě do Bílého domu pomáhal Baraku Obamovi i analytický software