logo

IBM SPSS Statistics 18 Direkt Marketing, nová verze statistického softwaru

Společnost SPSS, jejímž novým vlastníkem je IBM, uvedla na český a slovenský trh nejnovější verzi stěžejního produktu predictive analytics, IBM SPSS Statistics 18.

Nová verze obsahuje také IBM® SPSS® Direct Marketing, nový modul, který nabízí pracovníkům marketingových oddělení jednoduchý způsob provádění analýz, které jsou podkladem pro plánování a efektivní realizaci marketingových kampaní.

IBM SPSS Direct Marketing je navržen přímo pro uživatele, kteří nemají s analýzou dat žádné zkušenosti. Poskytuje intuitivní uživatelské prostředí, které dovoluje marketingovým manažerům rychle provádět sofistikované analýzy, jako jsou analýzy profilů potencionálních zákazníků, seskupení zákazníků nebo potencionálních zákazníků pomocí seskupovací analýzy, identifikace těch, u nichž je největší pravděpodobnost uskutečnění nákupu, provedení RFM analýzy na základě doby od posledního nákupu, frekvence nákupů a jejich objemu, či test efektivity kampaní nebo analýza podílu reakcí na kampaně v jednotlivých oblastech.

"Nová verze našeho statistického softwaru umožní obchodníkům a marketingovým manažerům získat matematický přístup k lepšímu porozumění zákazníků a optimalizaci kampaní. Je třeba si uvědomit, že pokud se firmy naučí rozpoznávat, které konkrétní zákazníky oslovit a které naopak ne, mohou tím značnou mírou snížit své marketingové rozpočty," říká ředitel SPSS CR, Jan Řehák.

Pro ty, kteří chtějí vytvářet vlastní analytické funkce použitím jazyka R nebo programovacího jazyka Python®, je nově k dispozici software IBM® SPSS® Statistics Developer. Slouží k začlenění R balíčků do syntaxe IBM SPSS Statistics tak, že se budou chovat jako vestavěné procedury. Tyto balíčky je možné využít k provedení specializovaných analytických úkolů nebo k automatizaci procesů a zefektivnění analýz.

Dalším novým modulem je IBM® SPSS® Bootstrapping, díky kterému lze spolehlivě odhadnout směrodatné chyby a intervaly spolehlivosti pro populační parametry jako je průměr, medián, podíl, poměr šancí, korelační koeficient, regresní koeficient a další.

Bootstrap je užitečná metoda pro testování stability modelů, zejména nemají-li data normální rozložení. Lze ji například použít pro nalezení proměnných s největší predikční silou. IBM SPSS Bootstrapping zavádí tuto metodu do mnoha různých statistických procedur a činí ji přístupnou v několika kliknutích. Odhad rozložení odhadovaného parametru provádí opakovaným výběrem s vracením z původního datového souboru.

V současnosti může být každý modul systému IBM SPSS Statistics nainstalován a spouštěn samostatně nebo v kombinaci s dalšími moduly. Ve verzi 18 lze používat libovolný modul aniž by bylo zapotřebí zakoupit licenci IBM® SPSS® Statistics Base. Ke každému modulu budou dodávány funkce pro datový management a možnosti grafického výstupu. To přinese větší flexibilitu použití tohoto univerzálního softwaru. IBM SPSS Statistics Base bude ovšem i nadále k dispozici, neboť tvoří obsáhlou základnu statistických testů a běžných analytických procedur jak pro reportování, tak pro tvorbu jednoduchých i sofistikovaných závěrů.

Další články k tématům - analýzy - Base - Bootstrapping - Direct - IBM - Marketing - modul - SPSS - Statistics - Jan Řehák

Článek ze dne 27. listopadu 2009 - pátek

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.