logo

Proti nezaměstnanosti lze úspěšně bojovat navzdory ekonomické recesi

Speciální dataminingový software SPSS dokáže předpovědět, v jakém oboru hledat práci či jakou formu rekvalifikace zvolit ...

Nepříznivý vývoj na trhu práce s sebou přináší nové výzvy ve smyslu potřeby přesných analýz a návrhů na řešení nezaměstnanosti v daných oblastech. V České republice existuje na 77 úřadů práce (ÚP), na které se denně obrací tisíce uchazečů o práci.

Úřady musí být připraveny uchazeče o práci nejen zaregistrovat a vést o nich podrobné statistiky, ale jejich hlavním úkolem je pomoci najít nezaměstnaným práci, popřípadě jim umět nabídnout vhodnou rekvalifikaci, a to vše velmi rychle a flexibilně.

Pro ÚP by při řešení těchto stále naléhavějších problémů mohl být nápomocný tzv. dataminingový software, který dodává společnost SPSS CR. K registraci uchazečů slouží ÚP již dnes robustní informační systém, který kromě registračních údajů žadatelů eviduje také jejich celkovou dobu nezaměstnanosti a požadavky na konkrétní pracovní pozice. Celkově mají ÚP k dispozici na 80 statistik, které jsou nastavené a poskytují úředníkům zpětnou vazbu například o tom, kolik lidí práci celkově hledá, v jakém regionu je nejvíce nezaměstnaných atd. Dataminigový software by dokázal tyto databáze účinně propojit a v konečném důsledku zefektivnit zprostředkování práce. Navíc by zaměstnancům úřadu dovolil vytvářet ad hoc statistiky a analýzy vyvstalých situací.

Podle Františka Paulíka z ÚP Kladno potřebuje běžná agenda ÚP řešit ještě i další analytické úlohy, které nelze na pevno naprogramovat. Týká se to především následujících úkonů - speciální průběžné reportování, které nelze zahrnout do standardních pravidelných reportů dostatečně pružně vzhledem k rozsahu a komplexnosti systému; ad hoc analýzy podle okamžité potřeby; predikce individuálního budoucího chování registrovaných uchazečů při zápisu i v průběhu registrace a predikce agregovaných časových řad.

"Tyto úlohy musí být řešeny mimo jednotlivé databáze ÚP a v budoucnu i mimo centrální databázi. Proto je nutné vybavit ÚP softwarovými prostředky pro tuto práci, poskytnout školení pro jeho užití a připravit efektivní aplikace pro řízení a přípravu opatření na trhu práce," dodává Paulík.

Lubor Tvrdý z Vysoké školy Báňské v Ostravě poukazuje ve své knize Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu na specifika jednotlivých regionů v jejich boji s nezaměstnaností. Pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj je například typická větší mobilita, Kraj Vysočina se potýká spíše s problematikou sezonních prací a Moravskoslezský kraj se naproti tomu vyznačuje zvýšeným počtem pracovníků z Polska.

Je tedy zapotřebí najít nové řešení, které ÚP nabídne pomocnou ruku formou expertní předpovědi, která by vycházela z potřeb a údajů daného regionu popřípadě požadavku. Ideální forma řešení je propojení dat, která ÚP již k dispozici mají, s jinými demografickými údaji či vlastními průzkumy.

Jan Řehák, ředitel a jednatel SPSS CR k tomu říká : "Dataminingový software firmy SPSS tyto funkce nabízí, což v konečném výsledku přináší zcela odlišný pohled na věc. Evidence nezaměstnanosti je jen prvním krokem k řízení trhu práce a k pomoci nezaměstnaným. Potřebné jsou návazné validní informace o tom, v jakých oborech uchazečům práci nabídnout a jakou rekvalifikaci zvolit, tedy predikce úspěšnosti žadatele o práci. Úřady práce se také potýkají s nepoctivostí a touhou po pouhém pobírání sociálních dávek. I v tom může náš dataminingový software pomoci, stejně jako v jiných oborech, kde je nutno predikovat a rozpoznat nepoctivost."

Článek ze dne 4. června 2009 - čtvrtek

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.

ACREA CR představuje dataminingový nástroj IBM SPSS Modeler 16

ACREA CR je Advanced Business Partnerem IBM

SPSS CR se mění na ACREA CR

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Praktická cvičení v modulu Statistics Base

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Základy modulu IBM SPSS Statistics Base

Analýza dat tvoří budoucnost obchodních rozhodnutí

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Výběrová šetření, jejich plánování a praxe

Software v boji proti kriminalitě a zločinu

Letní škola marketingového výzkumu

Evropští odborníci na Predictive Analytics míří do Říma

Rexer Analytics již potřetí zhodnotil roli data miningu v organizacích

RFM analýza, první krok na cestě k segmentaci zákazníků

Zdravotnické organizace si předepisují software IBM SPSS predictive analytics

IBM SPSS predictive analytics pomáhá bankám zlepšit vztahy se zákazníky

Společenská odpovědnost firem se nevytrácí ani za současné ekonomické situace

IBM SPSS Statistics 18 Direkt Marketing, nová verze statistického softwaru

Novým vlastníkem SPSS je IBM

Investice do vzdělání se vyplatí i v těžkých dobách

Software Smartreader od SPSS jako bonus

Letní škola data miningu SPSS s lektory ČVUT

SPSS CR a SCC organizují v Praze letní školu marketingového výzkumu

Software od SPSS podporuje platformu HP Neoview

Nová verze PASW Collaboration Deployment Services 4

Dataminingovými nástroji proti terorismu

SPSS Inc. získala ocenění 2009 SAP Pinnacle Award

Proti nezaměstnanosti lze úspěšně bojovat navzdory ekonomické recesi

SPSS se zaměřuje na komerční sféru

SPSS představuje novou verzi špičkového dataminingového nástroje

Obchodníci ignorují nebezpečí zadluženosti svých zákazníků

SPSS rebranduje kompletní produktové portfolio

Ocenění pro software SPSS

Softwarem proti finanční kriminalitě

Jak si udržet zákazníky i v době krize

Druhý ročník nezávislého datamingového výzkumu společnosti Rexer Analytics

K cestě do Bílého domu pomáhal Baraku Obamovi i analytický software