logo

Software Smartreader od SPSS jako bonus

SPSS CR, výhradní dodavatel Predictive Analytics Software pro Českou a Slovenskou republiku, nabízí jako bezplatný bonus software Smartreader, který je určený pro všechny uživatele softwaru společnosti SPSS, ale také těm, kteří využívají pouze výsledky analýz ze softwaru od SPSS.

Nová verze přínáší řadu aplikací pro snadnější úpravu a editaci údajů potřebných pro rychlé strategické rozhodování v komerčním prostředí, a také ve státní a akademické sféře. Smartreader lze použít na jakémkoliv počítači bez nutnosti předchozí instalace analytického softwaru PASW Statistics, který statistická data zpracovává a vyhodnocuje.

Smartreader zobrazuje tabulky a grafy jako interaktivní objekty, které lze dále editovat, např. pivotovat tabulky. Právě díky pivotaci získá uživatel náhled na data z různých stran a porozumí i komplexním a složitým situacím. Nový software dále umožní přehlednější zpracovávání jednotlivých objektů - rozdělení na dvě části s údaji o výstupech na jedné straně a hiearchickým stromovým přehledem na straně druhé usnadní přechod od jednoho objektu k jinému. Smartreader poskytuje také nástroje pro standardní editaci textu a struktury tabulek. Pro úpravu grafů nabízí velmi intuitivní rozhraní, které umožní jejich profesionální vzhled. Editace lze navíc uložit v podobě šablony a aplikovat je pro další objekty.

Uživatelské rozhraní softwaru Smartreader nabízí :

"Téměř každá firma nebo instituce se v dnešní době potýká s problémem velkého množstí dat či informací. Z hlediska strategického rozhodování je proto nutné, aby se výsledky analýz dostaly v odpovídající době do správných rukou, a aby tyto umožnily ucelený pohled na situaci. Funkce softwaru Smartreader tento proces výrazně usnadní", říká Jan Řehák, ředitel a jednatel SPSS CR.

Další články k tématům - bonus - Smartreader - software - spss - Jan Řehák

Článek ze dne 9. září 2009 - středa

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.