logo

RFM analýza, první krok na cestě k segmentaci zákazníků

Rychlý a snadný přístup k zefektivnění direct mailových aktivit poskytuje metoda RFM. Její největší přínos spočívá v tom, že dává firmám příležitost pro zlepšení marketingových kampaní a hlubší porozumění zákazníkům. RFM analýza je nejpřístupnější v softwarovém nástroji IBM SPSS Direct Marketing.

RFM je jednoduchá vizuální analýza nákupního chování zákazníků, která je cenným zdrojem nových poznatků a souvislostí. RFM analýza segmentuje zákazníky ve třech dimenzích: podle času, který uplynul od posledního nákupu (recency), dle četnosti nákupů (frequency) a podle celkové či průměrné peněžní hodnoty všech nákupů daného zákazníka (monetary). S nástrojem IBM SPSS Direct Marketing firmy dokáží velmi rychle a přesně vyhodnotit, jakou marketingovou strategii pro danou skupinu zákazníků zvolit, aby tito na specifickou reklamní nabídku zareagovali.

Jan Řehák, ředitel společnosti SPSS CR, říká : "RFM analýza je jednoduchá a účinná metoda pro cílené oslovení zákazníků. Aplikuje se v případech, kdy zákazníci u dané firmy již nějaké zboží zakoupili, cílem je tedy získat zákazníky pro opětovný nákup. Pro analýzu pomocí IBM SPSS Direct Marketing nejsou třeba žádná specifická data, která by se musela složitě sbírat či dohledávat. Nevznikají tedy žádné dodatečné náklady na sběr ani následnou přípravu dat. Vyhodnocují se pouze transakční údaje, které jsou ve firmách již k dispozici."

Pro práci se softwarem IBM SPSS Direct Marketing není třeba žádné statistické ani analytické zkušenosti či know how externích partnerů. "Naši analytici provádějí RFM analýzu také přímo nad daty klientů, kterým pak radí, jak s údaji nejlépe naložit, aby bylo dosaženo co největší návratnost investic," říká Jan Řehák.

Společnost SPSS CR poskytuje k softwaru IBM SPSS Direct Marketing a především k RFM analýze komplexní služby včetně odborného školení v rámci svého Centra výuky. Tyto kurzy jsou zaměřené jak na samotný software a jeho využití v marketingu, tak i na jiné aplikace vedoucí k zefektivnění marketingových aktivit pomocí nejnovějších technologických nástrojů.

Další články k tématům - analýza - IBM - Marketing - marketingových - RFM - SPSS - Jan Řehák

Článek ze dne 9. dubna 2010 - pátek

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.