logo

Dataminingovými nástroji proti terorismu

Společnost SPSS CR se zúčastnila konference CYTER 2009 zaměřené na kybernetický terorismus a kriminalitu, která se konala ve dnech 22. až 24. června 2009 v Praze.

Konference byla součástí programu České republiky v rámci jejího předsednictví v Evropské unii a přinesla široké spektrum témat od technologií a síťových struktur až po sociální a psychologické efekty zneužívání internetu včetně politických a globálních pohledů na kybernetický terorismus a kriminalitu.

SPSS CR se na konferenci zaměřila na problematiku využití dataminingových nástrojů při odhalování hrozeb a bezpečnostních rizik. Libor Šlik, konzultant společnosti SPSS CR, ve své prezentaci upozornil na výhody využití metod data miningu, text miningu a prediktivních analýz při odhalování podvodů, rizik a jiných kriminálních činů. "Pomocí nejmodernějších dataminingových nástrojů, které dnes máme k dispozici, jsme schopni analyzovat velké objemy dat, vytvořit z nich určitý model či skóre a na jejich základě predikovat budoucí chování. Ze zkušenosti můžeme říct, že se lidské podvodné chování od teroristického jednání příliš neliší, proto lze tyto nástroje využít také k prevenci a detekci kriminálních a teroristických činů", uvedl Šlik.

Data mining, text mining a prediktivní analýzy se v České republice používají hlavně v komerční sféře pro odhalování úvěrových rizik, pojišťovacích podvodů a jiných kriminálních činů. Zkušenost ze zahraničí však ukazuje, že se tyto metody dají úspěšně přenést i do kybernetického prostoru, do státní sféry či do boje proti terorismu. Nejdůležitějším faktem je přitom identifikovat činnosti, které teroristické aktivity podporují - praní špinavých peněz, podvody nebo jiné závažné kriminální aktivity.

Podle Libora Šlika nezná terorismus v současné době ani státní ani oborové hranice, a je proto možné využít jakákoliv data, která s ním přijdou do styku. "Hovořím-li o prevenci terorismu ve smyslu analýzy dat, mám primárně na mysli zpracování dat dostupných z webů, telefonních hovorů, bankovních transakcí, mailů, chatů apod. Využít můžeme v podstatě jakákoliv data, která je možné zpracovat k vytvoření prediktivních modelů a objasnění podezřelého chování. Podstatou data miningu není v tomto případě přímé určení toho, kdo je vinen, ale toho, kdo je podezřelý. Poté přichází na řadu investigace, která se zaměřuje pouze na ty nejrizikovější subjekty", doplnil Šlik.

Další články k tématům - chování - kriminálních - miningu - odhalování - terorismus - Libor Šlik

Článek ze dne 25. června 2009 - čtvrtek

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.

ACREA CR představuje dataminingový nástroj IBM SPSS Modeler 16

ACREA CR je Advanced Business Partnerem IBM

SPSS CR se mění na ACREA CR

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Praktická cvičení v modulu Statistics Base

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Základy modulu IBM SPSS Statistics Base

Analýza dat tvoří budoucnost obchodních rozhodnutí

Kurz Centra výuky SPSS ČR: Výběrová šetření, jejich plánování a praxe

Software v boji proti kriminalitě a zločinu

Letní škola marketingového výzkumu

Evropští odborníci na Predictive Analytics míří do Říma

Rexer Analytics již potřetí zhodnotil roli data miningu v organizacích

RFM analýza, první krok na cestě k segmentaci zákazníků

Zdravotnické organizace si předepisují software IBM SPSS predictive analytics

IBM SPSS predictive analytics pomáhá bankám zlepšit vztahy se zákazníky

Společenská odpovědnost firem se nevytrácí ani za současné ekonomické situace

IBM SPSS Statistics 18 Direkt Marketing, nová verze statistického softwaru

Novým vlastníkem SPSS je IBM

Investice do vzdělání se vyplatí i v těžkých dobách

Software Smartreader od SPSS jako bonus

Letní škola data miningu SPSS s lektory ČVUT

SPSS CR a SCC organizují v Praze letní školu marketingového výzkumu

Software od SPSS podporuje platformu HP Neoview

Nová verze PASW Collaboration Deployment Services 4

Dataminingovými nástroji proti terorismu

SPSS Inc. získala ocenění 2009 SAP Pinnacle Award

Proti nezaměstnanosti lze úspěšně bojovat navzdory ekonomické recesi

SPSS se zaměřuje na komerční sféru

SPSS představuje novou verzi špičkového dataminingového nástroje

Obchodníci ignorují nebezpečí zadluženosti svých zákazníků

SPSS rebranduje kompletní produktové portfolio

Ocenění pro software SPSS

Softwarem proti finanční kriminalitě

Jak si udržet zákazníky i v době krize

Druhý ročník nezávislého datamingového výzkumu společnosti Rexer Analytics

K cestě do Bílého domu pomáhal Baraku Obamovi i analytický software